Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  

ҧͺШ͹

ҧͺШ͹

* ͺͺʴҹҧ§ ҧǹҹ öͺҧͺѡٵ蹷ʹ

::::: ҧʴ§ҧǹҹ ) :::::
ͧ÷Һҧͺش ˹ѹдǡͧѹ س. 083-034-9593 (ءѹ 9:00 - 19:00 .


ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
PHP & MySQLѹ-ѧѹ 11 Զع¹11, 12,18,19, 25 .. 5
23 Զع¹23, 30 ..,7,14 ,21 ..5
ҷԵҷԵ 24 Զع¹24 .. - 22 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Win2003 R2 / 2008 Advanced Serverظ-ظ 13 Զع¹13,14 ,20, 21, 27 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
PC HardwareҷԵҷԵ 10 Զع¹10, 17 ..2

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Windows Server 2003/ 2008/ 2012ء 8 Զع¹8, 9, 10, 11, 12 ..5
ҷԵҷԵ 17 Զع¹17 .. - 15 ..5
7 áҤ7 .. - 4 .. (ءѹ)5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Baic AutoCAD 2015 16 Զع¹16 .. - 14 .. (ءѹ)5
ѹ-ѧѹ 18 Զع¹18, 19, 25 .. [2D]3
ظ-ѧ÷ 10 áҤ11, 12, 18, 19, 25 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL ServerҷԵҷԵ 10 Զع¹10 .. - 8 .. (ءѹҷԵ)5
ѧ-ظѧ÷ 19 Զع¹19, 20, 26, 27 .., 3 ..5
30 Զع¹30 .. - 28 .. (ءѹ)5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Solid Works-ҷԵ 16 Զع¹16,17, 23, 24 ..4

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Basic Win10 + Office 2016 16 Զع¹16, 23, 30 ..3
ѹ-ѧѹ 18 Զع¹18, 19, 25 ..3
ʷ 5 áҤ5, 6, 12 ..3

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
SQL Server 2012ҷԵ 16 Զع¹16, 23, 30 ..3

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Web Design with Dreamweaverѧ-ظѧ÷ 12 Զع¹12, 13, 19, 20 ..4
ҷԵҷԵ 24 Զع¹24 .. - 15 ..4

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Graphic Designingѹ-ѧѹ 18 Զع¹18, 19, 25, 26 ..4
ҷԵҷԵ 8 áҤ8, 15, 22 ,29 .. (ءѹҷԵ)4

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
ASP.NET (C#) 16 Զع¹16 .. - 14 .. (ءѹ)5
ҷԵҷԵ 24 Զع¹24 .. 1, 8, 15, 22 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
3DsMax DesigningҷԵҷԵ 17 Զع¹17 .. - 15 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Excel Intermediateʷ 7 Զع¹7 - 8 .. 2
ҷԵ 23 Զع¹23, 30 ..2
ظ-ظ 27 Զع¹27 - 28 ..2

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
SketchUp Designing 16 Զع¹16, 23, 30 .3

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Basic Catia V5ҷԵҷԵ 17 Զع¹17, 24 ..1, 8 .. (ءѹҷԵ)4

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Crystal Report 11 21 ¹21,28 .. 5, 12 ..4

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
TEKLA XSteel V.19ҷԵҷԵ 22 ¹22 .. - 20 ..5

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
C++ Programming for Beginners 21 ¹21,28 .. 5 ..3

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Advanced Office 2016 Word-Excel-PPT 7 ¹7, 21, 28 ..3
ظ-ظ 18 ¹18, 19, 25 ..3

ѡٵ ͺѹ ͺ ѹͺ ӹǹ¹
Premiere Pro and After Effectѹ-ѧѹ 2 ¹2, 8, 9 ..3
ҷԵҷԵ 8 ¹8, 22, 29 ..3
ҧʴ§ҧǹҹ

ͧ÷Һҧͺش    ˹ѹдǡͧѹ
س. 083-034-9593  (ءѹ 9:00 - 19:00 .)

*       ءѡٵͺ 9.30-10:00 ֧һҳ 17:00 . (ͺҳѹ 6 )

**     ͧͧ سѾǨͺͺͺ͹ ҧ 1 ѻ

***   պԡèѴͺ͡ʶҹ ШѴͺ繡˭ 5 - 100 ѵҤͺҤҾ

****  ҹԹҧҨҡҧѧѴ öԴͺǹ ͺǹ! ¹ͧѡٵ

 

 

ͧú 10  ѡٵҤҾش...  !!