Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  

ตารางอบรมประจำเดือน

ตารางอบรมประจำเดือน

* รอบอบรมที่แสดงด้านล่างเป็นเพียง บางส่วนเท่านั้น สามารถโทรสอบถามตารางอบรมหลักสูตรอื่นที่สนใจได้

::::: ตารางที่แสดงเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ) :::::
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด หรือ กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที กรุณาโทร. 083-034-9593 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.

ตารางที่แสดงเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 083-034-9593  (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)

*       ทุกหลักสูตรเริ่มอบรม 9.30-10:00 ถึงเวลาประมาณ 17:00 น. (เฉลี่ยอบรมประมาณวันละ 6 ชั่วโมง)

**     ต้องการสำรองที่นั่ง กรุณาโทรศัพท์ตรวจสอบรอบอบรมที่แน่นอน อย่างน้อย 1 สัปดาห์

***   มีบริการจัดอบรมนอกสถานที่ และจัดอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ 5 - 100 คนขึ้นไป ในอัตราค่าอบรมราคาพิเศษ

****  ท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเปิดรอบส่วนตัว อบรมด่วน! เรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรได้

 

 

ฉลองครบ 10 ปี หลักสูตรราคาพิเศษสุด... คลิ๊ก !!