Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


 
องค์กร/บริษัท ที่ส่งพนักงานมาอบรมกับ นนทิพย์ พีซี

ขอขอบพระคุณหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจ โดยได้จัดส่งบุคลากรของท่านมา ฝึกอบรมกับ นนทิพย์ พีซี อย่างเป็นทางการ ทางสถาบันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสร่วมงาน และให้บริการท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไปครับ


จัดอบรม ASP.NET กับ 7-Eleven

สถาบันนนทิพย์พีซี รังสิตจัดอบรมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ กับพนักงานของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (7-Eleven) ในหลักสูตร ASP.NET ที่อาคาร C.P. Tower บนถนนสีลม ในระยะเวลา 4วัน เพือนำไปพัฒนาในส่วนของ การควบคุม ส่วนระบบติดต่อของพนักงานภายในองค์กร..

 


จัดอบรม PHP และ Avanced PHP ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ นนทิพย์พีซี รังสิต ได้รับเกียรติจากหน่วยงาน สตง.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้อบรมตัวแทนเจ้าหน้าที่ราชการ ทั้งหมด 18 ท่าน โดยจัดอบรมในหลักสูตรพัฒนาเว็บไซด์ด้วยภาษา PHP และ Advanced PHP Professinals รวมทั้งหมด 2 หลักสูตร เป็นระยะเวลา 8 วัน ..    เพื่อนำไปใช้ พัฒนา interactive website และระบบ admin ภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

อบรม Windows2003 Server กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สถาบันนนทิพย์พีซี รังสิตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์จำนวน 12 ท่าน เกี่ยวกับการติดตั้ง
และใช้งาน Windows2003 R2 Server ในแบบ  Work Group และแบบ  Domain, การกำหนด Policies และ Web Server
ในระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน ที่ห้องอบรมของบริษัท TRUE ณ อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ถนนรัชดา..


 

 

ไปรษณีย์ไทย จัดส่งพนังงานมาอบรมกับสถาบัน Nonthip PC

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์และภาษานนทิพย์พีซี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีการจัดส่งพนักงานในแผนก Programming เข้ารับการอบรม ในหลักสูตร Fundamental of XML for Web Services & Applications ซึ่งในหน่วยงานมีการใช้ภาษา XML เป็นหลัก จึงต้องการต่อยอด ในเรื่องของการสร้าง Application และสามารถติดต่อ-จัดการกับ Database ได้..

 


  

 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ หลักสูตร Open Office

ภาพบรรยาการการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร OpenOffice ระยะสั้น ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 2 วัน


 

 

** ** ฐานข้อมูลบริษัทที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นรายการส่วนหนึ่งที่ชำระค่าอบรม โดยออกบิล VAT ในนามของบริษัท
และอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นปี 2007 ถึงปัจจุบันปี 2009 เท่านั้น

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
บริษัท ซีพีค้าปลีกและการตลาด จำกัด
บริษัท ซีพีพีซีจำกัด (มหาชน)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์ แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บมจ.  ทรู  วิชั่นส์ จำกัด

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลจอมทอง  (จ.เชียงใหม่)

บริษัท Hoya Lens (Thailand) จำกัด
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
บจก. มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไทย ดี เอ็น ที เพนท์ จำกัด
บริษัท ซี.เอส.ปาห์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด
บริษัท เอ็กแซค อาร์ท จำกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
บริษัท   นีโอ – เน็ต  ซอฟท์   จำกัด 
บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด 
กองระบบอาคารบังคับน้ำ 
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ล็อก แอนด์ โหลด จำกัด
บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท   ภูเก็ตออนนิ่ง  เซอร์วิส  จำกัด
บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
บริษัท ซาร่า ลี  (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ซัน ซิสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
Sripipat Engineering Co.,Ltd.
บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำกัดมหาชน
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
บริษัท มิตานิ(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
บริษัท เนสแมคคาทรอนิคส์ จำกัด
บริษัท Alpine Technology Manufacturing Co., Ltd.
บริษัท เจ.วี.(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามเครื่องจักรกลพลาสติก จำกัด
บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จำกัด
บริษัท SAKAI DENSHI (THAILAND) จำกัด
บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ไทยจีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนการโยธา จำกัด
Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
บริษัท ซากาอิ เด็งสึ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางประกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิมโมริก บจก. นวพลาสติกอุตสาหกรรม( สระบุรี )
บจ. โรยัลแอร์พอร์ทเซอร์วิสเซส
บริษัท Hakkai Precision (Thailand) Ltd.
บริษัท เอส พี ซี แมททีเรียล จำกัด
Sanko Gosai Technology (Thailand) Ltd.
Dacon Inspection Services Co.,LTD
บริษัท อิน โฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด
บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
บริษัท เอส. อาร์. ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด 

บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริคเวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด(โรงงานเขาวง)
บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท สยามสแตนดาร์ด อินเตอร์คอร์ป จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เมทัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

กรมสรรพสามิต
กรมประชาสัมพันธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สำนักการระบายน้ำ  กทม.
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ITDC Co., Ltd.
KENWOOD ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
บริษัท โจฮ์นัน เอฟ เทค(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
บริษัท เมทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทสมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
บริษัท แพน อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด   
บริษัท  ผลธัญญะ จำกัด
บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท กุนธัต ( ประเทศไทย ) จำกัด
หจก.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต
บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด        
บริษัทโอกาโมโต้ (ไทย)จำกัด
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
WPP THAILAND CO.,LTD. -  GroupM
บริษัท  ไทยเอ็น โอเค จำกัด
บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท  ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บจก. พิสุทธิ์เทคโนโลยี
บริษัท กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท NOK PCT Co., Ltd.
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเอสดีวี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นวศรีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไดพลา ซีสเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฮักไก พรีซิชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท สิริเอเชียติ๊ก จำกัด
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท โซดิก ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท เวิลด์ วิชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด
NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
บริษัท สยามเครื่องจักรกลพลาสติก จำกัด
บริษัท ไฟน์ พลาส 21 (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี. เค. การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด 

   
ref : 1308