Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
 I4:  ASP.net 4.5 (Web Applications)
using VB.NET & SQL Server 2016

 

      หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเขียนหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ออนไลน์ บนเว็บอย่างไร้ขอบเขตด้วย ASP.NET ซึ่งสามารถสร้าง Web Applicationได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายในหลักสูตรท่านจะได้ทำความเข้าใจ และเรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนาระบบไปสู่ระดับมืออาชีพ เพรียมพร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งเพิ่มเติมจาก ASP โดยถูกรวบรวมไว้ในรู้แบบของ Namespace ท่านสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP:  Object-Oriented Programming), การใช้งานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft  SQL Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Web Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความเสถียรภาพสูง และมีประสิทธิภาพเหมาะกับการพัฒนาด้วย ASP.NET โดยใช้งานร่วมกับ  VB.Netโดยการอบรมจะเน้นปฎิบัติ และขึ้นเป็นชิ้นงานโปรเจ็ตต์ให้เห็นภาพรวมได้ ตลอดจนสร้างโปรเจ็ตต์หนึ่งๆ ขึ้นออนไลน์ได้เลยเมื่อจบหลักสูตร แล้วยัง มีเนื้อหาในส่วนของ แหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่สามารถไปต่อยอดได้เองในอนาคต

 

(30 ชั่วโมงเต็ม เพียง 10,900 บาท)

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :

 • วันที่1 :

  • รู้จักความสามารถของ ASP.NET, องค์ประกอบของการใช้งาน .NET
  • การติดตั้งโปรแกรม IIS, .NET Framework และ Visual Studio.Net
  • ใช้ IIS ร่วมกัน .Net Framework
  • หลักการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming )
  • รู้จักการใช้งาน Visual Studio.Net
  • เรียนรู้คำสั่งของ VB.NET ตั้งแต่พื้นฐาน , การกำหนดตัวแปรใน ASP.NET 4.5
  • หลักการทำ User Interface และการออกแบบ Software ที่ดี 
  • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ASP.NET
  • การทำงานของ Web Form, .NET Framework
  • รู้จักโปรแกรม Visual Studio, ใช้งานเครื่องมือต่างๆเบื้องต้น
  • รู้จัก Web Controls & HTML Controls
  • Standard Controls, Validation Controls
  • สร้างหน้าแรกของระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก
  • การใช้งาน Master Pages
  • การใช้งาน Web User Controls

  วันที่2 :

  • แบ่งหน้าเว็บเป็นโมดูลด้วย Web User Controls (ascx)
  • โครงสร้างภาษา VB, คำสั่งเบื้องต้น, คำสั่งแสดงผล
  • การรับส่งข้อมูล POST, GET
  • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
  • ตัวดำเนินการ Operator
  • If-Else statement, Boolean
  • คำสั่งการวนลูป For...Next, Do While...Loop
  • String Function
  • Math Function
  • การใช้งานฟังก์ชั่นเบื้องต้น
  •  สร้าง Web Form Control และ รับ - ส่งค่าผ่านจากฟอร์ม (Form) 
  • หลักการใช้ Ajaxร่วมกับ Web Application

  วันที่ 3:

  • การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2016
  • ทบทวนการคำสั่ง SQL พื้นฐาน เช่น Select, Insert, Delete, Update, Create, Use , การใช้ parameter
  • สร้างฐานข้อมูลจำลอง, สร้างแฟ้มข้อมูลต่างๆ คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูล
  • การใช้ SqlDataSource
  • การใช้ FormView
  • รู้จักเครื่องมือในกลุ่ม DataControl, DataList, GridView, DetailView
  • โปรแกรม SQL Management Studio, ใช้ SQL Query Analysis ในการสร้างฐานข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูล 
  • สร้าง Connection ด้วย Namespace สำหรับ SQL Server โดยเฉพาะ  SqlDataAdapter, DataSet , SqlDataReader, DataView, DataRow, Gridview, SQL parameter
  • วิธีการ Debug Program on runtime

  วันที่ 4:

  • Workshop: ทดลองทำโปรเจ็คสร้างร้านค้าออนไลน์, ออกแบบหน้าเว็บเบื้องต้น
  • ออกแบบแฟ้มข้อมูลเก็บรายการสินค้า หรือระบบสมาชิก
  • สร้างระบบสมาชิกภายในเว็บ, จัดการกลุ่มและสิทธิ์ของสมาชิก
  • State Management & Page Life Cycle
  • รู้จัก Object Relation Mapping (ORM) ใน  .Net Frame work 4.5
  • การใช้ LINQ กับ  Web Application ในส่วนของการใช้งานกับ SQL, Object, Class, Dataset, AD เป็นต้น
  • รู้จักกับ Class เรียนรู้การสร้าง Class ขึ้นเพื่อใช้งาน
  • การสร้าง Controls เพื่อดักจับข้อผิดพลาดต่างๆในฟอร์ม
  • ทดลองสร้าง Form ร่วมกันการใช้งาน Validator Control ต่างๆ

  วันที่ 5:

  • หลักการสร้าง User Control ( ไฟล์ ascx)
  • สร้าง ระบบ Login, Authentication, หลักการทำงานของระบบ Login
  • Web.Config และการใช้ Localization, อธิบายหลักการของ Web.Config และการ Configuration เบื้องต้น
  • วิธีการทำ Unit Test  กับ Web Application
  • รู้จัก Crystal Report และการใช้งานเบื้องต้น
  • ปรับแต่งประยุกต์ Workshop ให้เข้ากับคลาสผู้เรียน
  • เพิ่ม Wokshop ต่างๆเช่น ระบบ fileupload , Gallery, Mail หรือ Shopping cartเป็นต้น
    

   Workshop:  ทดลองสร้าง Web Application ร้านค้าออนไลน์ Connection Specific แบบต่างๆ แบบทำงานได้จริงภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H : PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners18 ชั่วโมง/ 6500 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners18 ชั่วโมง/ 6500 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1118 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 02-958-3112, 089-488-4776 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )