Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


Building Professional Steel Structure Using TEKLA XSteel V.19


หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ถนน สะพาน โรงงาน อาคาร บ้านพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยการทำงานของระบบโปรแกรมนี้เป็นการทำงานเสมือนจริง วัสดุทุกชนิด เช่น เหล็ก คอนกรีต น็อต และวัสดุอื่นๆ เป็นการเลือกใช้วัสดุจริงของแต่ล่ะภูมิภาคของโลก (เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตเรีย) มาประกอบกัน (Assembly) เป็นโครงสร้าง โดยทำงานบนระบบ Graphic ที่ประกอบกันระหว่าง 2 มิติ และ 3 มิติ เราเริ่มต้นด้วยการสร้างโมเดล (Modeling) ผลที่ได้จากการสร้างโมเดล ทำให้เกิดผลิตผลของงานดังนี้
- Representation สำหรับงานการนำเสนอผลงาน (Presentation)
- Drawing, DWG แบบสำหรับงานก่อสร้าง
- Report และ Cut Detail แสดงรายละเอียดของวัสดุ ทั้งขนาดและน้ำหนัก รายละเอียดแสดงในรูปแบบตาราง (Excel)
- Analysis ข้อมูลและรายละเอียด Assembly Materials for Engineer

งานที่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างโมเดล 1 Assembly เป็นโปรแกรมที่ทำให้เกิดงานครบวงจรของงานออกแบบโครงสร้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างทุกประเภท หรือสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ การอบรมจะเป็นแบบส่วนตัวและสามารถทำงานได้จริง โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงระดับสูงรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน....


( 30 ชั่วโมงเต็ม เพียง 16,900 บาท )


รายละเอียดการอบรม :

1. Modeling : การเลือกใช้วัสดุจากโปรแกรมมาประกอบเพื่อขึ้นรูปแบบโครงสร้าง
• Introduction
• Getting Started with Modelling
• Parts
• Detailing
• Settings and Tools
• Advanced Modeling
• Homework

2. System : ระบบการทำงานของโปรแกรม Tekla Structures (X steel)
• Using Tekla Structures effectively
• Multi-user Mode
• Files and Folders
• Catalogs
• Auto connection
• Import and export

3. Component catalog Detailing : ส่วนประกอบสำเร็จรูป หรือชนิดของConnection แบบต่างๆสำหรับใช้ในการสร้างรูป Modeling
• Getting Started with Component catalog
• Steel Connection Properties
• Concrete Detailing
• Reinforcement
• Built-up Components
• Bracing Components
• Tower Components
• Automated Reinforcement Layout
• CS Components
• Custom Components
• Homework

4. Drawing : การสร้างแบบเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง, DWG
• Introduction to Drawings
• Getting Started with Drawings
• Drawing Layout
• Dimensioning
• Drawing Properties
• Editing Drawings
• Printing
• Homework

5. Template : การสร้างเครื่องมือต่างๆประกอบงาน Drawing  และ Report
• Introduction to Templates
• Using TplEd
• Working with Templates
• Working with Template Components
• Working with Template Objects
• Working with Formulas and Rules
• Template Conversion
• Menu Reference
• Homework

6. Symbols : การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบงาน Drawing
• Getting started with Symbols
• Drawing and editing symbols
• Using advanced functions
• Menu Reference
• Homework

7. Workshop :    
     ทดลองสร้าง Model ของโครงสร้างโรงงาน 1 unit พร้อมด้วย ภาพการนำเสนองาน Presentation Drawing และ Report ที่ได้จากสร้าง Model 

Test :     ทดสอบความรู้ที่ได้อบรมมา ตามระเบียบการของสถาบันนนทิพย์ พีซี เพื่อประกอบการพิจารณาออกวุฒิบัตร

 Workshop 2 :       ทดลองสร้าง Modeling ของโครงสร้างโรงงานด้วยตัวเอง พร้อมด้วยสร้างงาน ภาพ Presentation Drawing และ Report จาก Model โดยการควบคุมใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )