Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  N6a: "Siemens NX10 Advance CAD/CAM Modeling"
 

 

   เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการใช้งานโปรแกรม Unigraphics Modeling ในขั้นสูง โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการอธิบายการใช้คำสั่งในการทำงานรวมถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้งานในการทำงานจริงในอุตสาหกรรม ตลอดจนเทคนิคการใช้คำสั่งเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม นำชิ้นงานจากการทำงานจริงเข้ามาร่วมวิเคราะห์ วิธีการสร้างและวิธีการแก้ปัญหาในตัวงาน รวมถึงการหาวิธีการในการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ถูกแบบขึ้นสำหรับ นักออกแบบ, วิศวกร, ผู้ที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวกังานทางด้าน CAD/CAM ซึ่งใช้งานโปรแกรม Unigraphics version 15-18  และต้องการเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม Unigraphics NX ในการทำงาน 


การใช้งาน :

หลักสูตรนี้ถูกแบบขึ้นสำหรับ นักออกแบบ, วิศวกร, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้าน CAD/CAM ซึ่งสนใจการใช้งาน โปรแกรม Unigraphics NX   เพื่อสร้างวัตถุรูปทรง 2 และ 3 มิติแบบ


ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :

ผ่านการอบรมในหลักสูตร Basic Siemens NX10 และ มีประสบการณ์ในการใช้งาน Modeling ของ Unigraphics ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

(24 ชั่วโมงเต็มเพียง 9,900 บาท)

รายละเอียดการอบรม :     


1. เทคนิคการจัดการ Sketches Constrain 

2. เทคนิคการใช้งาน Expression และ Interpart Expression

3. คำสั่ง Variable blend และ เทคนิคการ Blending 

4. คำสั่งสร้างGeneral Pad และ General Pocket ในผิวที่เป็น Free form shape

5.เทคนิคการแก้ไขชิ้นงานที่ import เข้ามาและการแก้ไขโดยตรง โดยเทคนิค Direct Modeling 

6. คำสั่งการสร้าง Patch body เพื่อการรวมชิ้นงานระหว่าง Solid และ Sheet bodies 

7. คำสั่ง Extract and Simplify geometry ในการออกแบบแม่พิมพ์ 

8. เทคนิคการ Edit Face 

9. เทคนิคการใช้งาน Unigraphics Spread sheet ( Microsoft excel ) การสร้างกลุ่ม   ชิ้นงาน   
 โดยคำสั่ง Part families และ Design Optimization

10. เทคนิคการทำงานให้รวดเร็วขึ้นโดยการใช้คำสั่ง Macro และ User defined feature

11. เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากชิ้นงาน ( Modeling Analysis Tools) 

12. เทคนิคการแก้ปัญหาเนื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างชิ้นงาน

13. เทคนิคการแปลงไฟล์ ( IGES, STEP, DXF และ DWG เป็นต้น) และการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังจากการแปลงไฟล์ 

 

Workshop :     Modeling Case studies 

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )