Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


" N6 : Basic Siemens NX10 (NX UG)"

      หลักสูตร Siemens PLM NX10 หรือ NX Unigraphics(UG) กับความสามารถที่เพิ่มขึ้นทั้ง CAD/CAM/CAE/CFD  หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้อบรมที่เริ่มต้นหรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Unigraphics มาก่อน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้งาน Unigraphics ในส่วนของกลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน และกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างและ แก้ไข Solid model, การใช้งานเบื้องต้นในส่วนของ assembly และ drafting ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นการใช้งาน และการต่อยอดในการทำความเข้าใจ คำสั่ง และหลักสูตรในระดับสูงขึ้นไป รวมไปถึง สามารถนำคำสั่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ       


( 30 ชั่วโมงเต็มเพียง 9,900 บาท)

การใช้งาน : หลักสูตรนี้ถูกแบบขึ้นสำหรับ นักออกแบบ, วิศวกร, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้าน CAD/CAM ซึ่งสนใจการใช้งาน โปรแกรม Unigraphics NX   เพื่อสร้างวัตถุรูปทรง 2 และ 3 มิติแบบต่างๆ

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :
ผู้อบรมที่เริ่มต้นหรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม  NX มาก่อน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม : 
เข้าใจหลักการทำงานทางด้าน CAD/CAM
ได้เรียนรู้การใช้งานและจัดการ โปรแกรม Unigraphics NX 

ในการสร้างรูปทรง2 และ 3 มิติเบื้องต้น

รายละเอียดการอบรม :

-   แนะนำ Unigraphics User interface 
-   ความสามารถใหม่ ของโปรแกรมในเวอร์ชั่นที่ต่าง ๆ กัน
-   เทคนิค คีย์ลัดในการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด                           
-   คำสั่งช่วยในการเปลี่ยนมุมมองและการเปิดมุมมองแบบหลายหน้าต่าง
-   การสร้างรูปทรงสามมิติพื้นฐาน (Primitive feature)
-   Form features เช่น hole, slot และ pocket เป็นต้น  
-   กลุ่มคำสั่ง blank และ unblank                    
-   การจัดการ sketch curves                                
-   Edge blend and Chamfer 
-   คำสั่ง Hollow   
-   Datum plane และ Datum axis
-   คำสั่ง Instant Feature
-   คำสั่ง Transform
-   เทคนิคการ Edit feature
 - การใช้งาน drafting เบื้องต้น
-   Modeling project
- การจัดการไฟล์ของ Unigraphics
- เทคนิคการเลือกชิ้นงาน
- ระบบ WCS และ Coordinate
- Boolean operation
- ระบบการจัดการ layers
- การสร้าง sketch curves
- กลุ่มคำสั่ง swept feature
- คำสั่ง Taper
- คำสั่ง offset face
- Trim และ Split body
- คำสั่ง Scale
- เทคนิคการใช้งาน part navigator
- การสร้าง และ แก้ไข explicit curve
- การใช้งาน Assembly เบื้องต้น  


Workshop:

ทดลองสร้างแบบจำลอง และงานจริงของการออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และใช้งานเครื่องทอผ้า และอุปกรณ์สายพานข้อเหวี่ยงในโรงงาน ตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป เป็นต้นภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )