Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


N : SolidWorks Professional CAD Designing
and Constructions

      โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ สามารถออกแบบและแก้ไขผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาดในการแก้ไขงานต่างๆ หรือออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ ก่อนที่จะผลิตงานจริง สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ได้อย่างง่ายดาย มีคำสั่งในการเขียนรูปเป็นลักษณะพารามิเตอร์ ทำให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly) และทำแบบแปลน 2 มิติจากโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้รายละเอียดต่างๆได้ เช่น การกำหนดขนาด, การแสดงภาพฉาย(Projected View), สร้างภาพตัด (Section View), สร้างแบบแปลนภาพประกอบ (Assembly Drawing), สร้างตารางรายการวัสดุ (Bill of Material) และ การสร้างภาพแยกชิ้นงานประกอบ (Exploded View) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับ การวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม คือ โปรแกรม COSMOS ซึ่งได้ติดตั้งมาพร้อมกับ โปรแกรม SolidWorks ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัตถุ แสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นต้น 


( 28 ชั่วโมงเต็มเพียง 6,900 บาท )

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :

Basic Functionality

    * Design with Solidworks, Using Toolbar
    * การเขียนเส้นร่าง 2 มิติ (Sketch)

Running Start

    * Creating sketch, Adding Dimension & Changing the Dimensions Values
    * สร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากเส้นร่าง 2 มิติ
    * การคัดลอกวัตถุด้วยชุดคำสั่ง Pattern

Assembly Basics

    * Creating the Base feature, Creating the assembly (เขียนใบรายการวัสดุ)
    * Mating the component

Drawing Basics

    * Preparing the Drawing Template Format
    * Creating a Drawing of a part
    * Moving Drawing Views and Adding Dimensions to a Drawing
    * Adding another Drawing Sheet, Insert a Named View
    * Insert, edit, move (a ball of materials)

Using a Design table

    * Inserting a new Design table
    * Edit the Design table, Viewing the configurations

Revolve and Sweep Feature

    * Sketching a Revolve Profile, Creating the Revolve Feature
    * Sketching the sweep path, Sketching the sweep section
    * Creating (sweep, cut, fillet)

Creating a Loft

    * Setting up the pains, sketching the profiles
    * Copying a sketch, Creating a loft, Creating Boss loft

Working with Pattern

    * Creating the Revolve Base Feature
    * Extruding a thin feature, Shelling the part
    * Creating an oblong cut, Creating the linear Pattern
    * Creating a circular pattern of a linear Pattern

Mating Part in a Assembly

    * Inserting First Part into the assembly
    * Bringing More Component into the Assembly
    * Mating, Rotating, Exploding the Assembly
    * Adding Explode steps, Edit the Explode View

Advanced Assignment :

              - การสร้างชิ้นงานแผ่นโลหะ หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Metal Sheet up building and Designing)
              - การออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Weldments)
              - การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากงาน 3 มิติ (Animation)
              - การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
                (Real time Animated Presentations)

Practical Workshop: Fully automated analysis of all Graphics and Monumental functions and Practical Workshop on ghaphical part assembly and knockdown evaluations and implementations....

 

  

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )