Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  
K5 : "ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop"
 

     

     Building  Information  Modeling (BIM) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มีความสะดวกมากขึ้นกว่าการทำงานในรูปแบบเดิม ทั้งในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็ว และนำเสนอผลงานให้เห็นภาพ ไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้การทำงานในรูปแบบ 3 มิติที่สามารถใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปในองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องของขนาดรูปแบบการ drawing ใน 2 มิติ ราคาของวัสดุ และอื่นๆ ซึ่งโปรแกรมจะทำการเขียนแบบ และคำนวณปริมาณงาน (BOQ) ให้โดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงกับอาคาร 3 มิติโดยตรง หากส่วนใดมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอื่นจะปรับตามให้ทันทีทำให้ง่ายในการแก้ไข และจัดการแบบเพื่อการก่อสร้างนอกจากนั้น ยังสามารถสร้างภาพเสมือนจริง (rendering )ด้วย Artlantis เพื่อนำเสนอผลงานในแบบมืออาชีพได้อีกด้วย โดย Archi CAD ช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  และวิวัฒนาการด้านดารออกแบบ การทำงานแบบ Teamwork  ทั้งในและนอกองค์กร เป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านได้งานมากขึ้น จบโครงการได้เร็วขึ้น

 

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมออกแบบอาคารที่ใช้เทคโนโลยี BIM

 • มีคำสั่ง สร้างโมเดล อาคาร เป็น สามมิติ เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาน บันได หลัง และ ส่วนประกอบอื่น ๆ ของอาคาร สามารถสร้าง แบบ แปลน รูปด้าน รูปตัดได้ โดยอัตโนมัติ 
 • การปรับแก้ ไข ที่ใดที่หนึ่งใน สามมิติ จะมีผลต่อแบบ ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขแบบทีละแผ่น
 • สร้างงาน นำเสนอแบบ ภาพเสมือนจริง หรือ ภาพยนตร์ได้
 • ทำการศึกษา ผลของแสงอาทิตย์ กระทำต่อตัวอาคารได้
 • สรุปปริมาณ จำนวน และ พื้นที่ ต่าง ๆ ของตัวอาคารได้ เช่น พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ผนัง จำนวน ประตู หน้าต่าง ปริมาตรคาน ฯลฯ ได้            

ประโยชน์ของเทคโนโลยี BIM

     ปัจจุบัน BIM technology เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกแบบก่อสร้างมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก แทนที่การทำงานแบบเดิมที่เป็น 2 มิติ เข้าสู่การทำงานที่มากกว่า 3 มิติ ซึ่งมีข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อ สถาปนิก, บริษัทออกแบบ, เจ้าของโครงการ หลาย ๆข้อได้แก่

 • ทำให้ทั้งผู้ออกแบบ ผู้ร่วมงาน ตลอดจนลูกค้า สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพราะเห็นเป็น 3 มิติ แบบชัดเจน
 • ลดเวลาในส่วนของการเขียนแบบไปได้อย่างน้อย 30% ทำให้โครงการก่อสร้าง เสร็จเร็วกว่า เดิม
 • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน ในงานแก้แบบ
 • ลดเวลาและข้อผิดพลาดในการสรุปปริมาณ
 • ลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการก่อสร้าง ผิดแบบ
 • ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้นด้วย ทีมงาน เท่าเดิม  นำมาซึ่งการเพิ่มผลประกอบการให้กับองค์กร
   

 ( 24 ชั่วโมงเต็มเพียง 9,900 บาท )
 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

รายละเอียดการอบรม :

ครั้งที่ 1 : เริ่มต้นการเขียน ArchiCAD, การสร้างโมเดลอาคาร

 • ทำความรู้จัก User Interface
 • การตั้งค่าการใช้งาน
 • การหน่วยการใช้งาน และเส้นบอกระยะ
 • การตั้งค่า Grid
 • การบันทึกเป็น Template
 • การตั้งค่า,การใช้งานเสา, การคัดลอกเสา
 • การตั้งค่าผนัง
 • การบันทึกเป็น Favorites
 • การแก้ไขและปรับเปลี่ยนผนัง
 • การตั้งค่า,การใช้งานประตู
 • การตั้งค่า,การใช้งานหน้าต่าง
 • การปรับแก้รูปแบบประตูหรือหน้าต่าง
 • การปรับแก้ความสูงจากหน้าต่าง 3 มิติ

ครั้งที่ 2 : การสร้างโมเดลอาคาร(ต่อ)

 • การตั้งค่า,การใช้งานพื้น
 • Story (ชั้นของอาคาร) และการตั้งค่า
 • Trace Reference (เงาอ้างอิง)
 • การ Copy งานข้าม Story
 • การปรับแก้ไขและเพิ่มเติม
 • การใช้งาน Marquee Tool 
 • Roof  tool  หลังคา
 • การสร้างและการปรับแก้หลังคา
 • การตั้งค่าวัตถุ
 • การใส่ Object  ราวระเบียง
 • การนำ Object  รถมาใช้งาน
 • การตั้งค่าและการติดตั้งบันได
 • การลบพื้น

ครั้งที่ 3 : การสร้างรูปด้าน – รูปตัด , การทำ Animation และ VR

 • การยืด-หดและการเคลื่อนย้ายรูปด้าน
 • การแก้ค่า Story ด้านข้างในรูปด้านให้เป็นภาษาไทย
 • การสร้างรูปตัด
 • การเขียนแบบ 2 มิติ
 • การตั้งค่า Line Tool และการใช้งาน
 • Automatic Dimensioning
 • การใส่ Text  ตัวหนังสือ
 • การสร้างภาพ Rendering
 • การ Rendering  แบบ light Work Rendering
 • การตั้งค่ามุมมองกล้อง
 • การใส่พื้นหญ้า
 • การ Rendering แบบ Sketch
 • ภาพเคลื่อนไหว (Animations)
 • เครื่องมือสร้างกล้อง(Camera Tool)
 • การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motion Resolution)
 • ความละเอียดของการเคลื่อนไหว(Motion Resolution)
 • การตั้งกล้องและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การสร้างไฟล์ภาพยนตร์
 • การเคลื่อนไหวแบบ VR Object
 • วิธีการสร้างภาพแบบ VR Object
 • ภาพเคลื่อนไหวแบบ VR Scenes
 • การตั้งค่า VR Scenes
 • วิธีการสร้างภาพ VR Scenes

ครั้งที่ 4 : การสั่งพิมพ์แบบ และ การใช้งานโปรแกรม Artlantis

 • การใส่รายละเอียดแบบ Project  Info
 • การสร้างกระดาษ Master
 • การใช้งาน Organizer
 • การพิมพ์งาน
 • การบันทึกแบบไฟล์แบบ PDF
 • การส่ง File งานจากโประแกรม ArchiCAD เพื่อการใช้งานกับโปรแกรม Artlantis
 • คำสั่งการใช้งาน Artlantis Studio
 • การใส่พื้นหญ้า
 • การปรับทำเล ที่ตั้ง ช่วงเวลา
 • การเพิ่มเติม Objects
 • การปรับมุมมองและมุมกล้อง
 • การปรับขนาด Objects
 • การเรนเดอร์
 • การอัพเดทไฟล์ ArchiCAD มายัง Artlantis

:: เนื้อหาหลักสูตร จะไม่ได้ลงเชิงลึกในแต่ละโปรแกรม เพื้อให้ครอบคลุมเนื้อหาในระดับพื้นฐาน
:: ออกแบบเนื้อหา&ปรับแก้ หลักสูตร โดย วิทยากร : อ. ฑริกาฯ

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )