Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


K13:  AutoLISP for ACAD Scripting Applications

                AutoLISP เป็น ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและควบคุมการทำงานของ AutoCAD เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากมาตรฐานของAutoCAD     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหลักสูตร พิเศษ  ซึ่งใช้หลักการของการเขียนข้อมูล บน  AutoCAD  LISP  function  ไปใช้ร่วมกับ โปรแกรม  Visual Basic 6.0  เพื่อนำมาใช้เป็น  scripting  template  ในการใช้งานจริงบนการวาดรูป หรือลายเส้นต่างๆ บน เสื้อผ้า หนังสัตว์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ  เพื่อประหยัดเวลาในการ  template  เพื่อนำไปใช้จริงในงาน อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  เช่น  การออกแบบลายผ้า  เครื่องหนัง  เครื่องเงิน  Stainless  สร้างลวดลาย  ลายนูน หรืออื่นๆ  เป็นการฝึกทำ  AutoCAD  scripting  เพื่อใช้งานจริงทุกขั้นตอน
 

(18 ชั่วโมงเต็ม เพียง 9,900 บาท) 
 

พื้นฐานของผู้เรียน:   ผู้เรียนควรต้องเคยใช้งาน AutoCAD พื้นฐานมาก่อนบ้าง

รายละเอียดหลักสูตร :

  1.  ทบทวนการใช้งานของ  AutoCAD  พื้นฐานในการวาดลายเส้น
  2.  ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน ของการจัดการของ AutoCAD  ภาษา  AutoLISP  functions กับ VB6.0 
  3.  AutoLISP  total features & implementations  testing
  4.  โครงสร้างของ AutoLISP, structural & Designing concepts
  5.  Functions ในการเรียกการทำงานของ AutoLISP, automations  การออกแบบหลัก  การแก้ไข templates ต่างๆ  ภาคปฏิบัติ
  6.  modules ต่างๆ ของ  AutoLISP ที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคปฏิบัติ

 

Workshop:   ทดลองสร้าง และออกแบบ ลายเส้นบนผืนผ้า เพื่อนำไปเป็น templates ในการใช้งานจริงในผลิตเสื้อผ้า ลวดลายต่างๆ ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )