Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  PO2: "Oracle Advance Programming Using PL/SQL"โปรแกรมฐานข้อมูล Oracle มีเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพัฒนาของค่ายอื่นเพิ่มเติม ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยตนเองในระดับสูงได้ในโปรแกรมเดียว

PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) เป็นภาษาที่เขียนลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้ภาษา SQL มาประกอบให้เป็นโปรแกรมใช้งานในฐานข้อมูลเลย ซึ่งจะทำงานโดย ส่งชุดคำสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสแล้วทำงานเสร็จทั้งหมด ถึงจะส่งผลกลับมายังเครื่องที่เรียกใช้ ไม่มีการส่งกลับไปกลับมา จึงทำให้ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น ภายในหลักสูตรจะได้เรียนรู้จักเครื่องมือการพัฒนาแบบ PL/SQL ทั้งหมด ทดลองเขียนคำสั่งและปฎิบัติงานจริงทุกขั้นตอน

(26 ชั่วโมงเต็ม 12,900 บาท)


รายละเอียดการอบรม  :

ครั้งที่ 1
 - ทำความรู้จักกับ PL/SQL
-
โครงสร้างของคำสั่ง PL/SQL
- การใช้คำสั่งตรวจเช็คเงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการวนซ้ำ for loop ,if else , while loop เป็นต้น
-
การจัดการข้อมูลด้วยเทคนิคของ PL/SQL CURSOR

     -คุณสมบัติของ CURSOR

     -การประกาศตัวแปร CURSOR

     -คำสั่งเปิดการใช้งาน CURSOR

     -คำสั่งการเรียกใช้งาน CURSOR

      -คำสั่งในการปิดการใช้งาน CURSOR

      -การประยุกต์การใช้คำสั่ง CURSOR กับ for loop

ครั้งที่ 2
- การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาดด้วย Exception
 -
การสร้างโปรแกรมให้เป็น stored function

      -ข้อแตกต่างระหว่าง function และ Procedures

      -คำสั่งการสร้าง function

      -การ Compile Functions โดยใช้ SQL Developer

      -คำสั่งการลบ Function

      -คำสั่ง String Function

ครั้งที่ 3
- การสร้าง Procedures

                    -คำสั่งในการสร้าง  Procedures 

                    -Parameter(IN,OUT,IN OUT)

                    -การใช้ Cursor ใน Procedures

- การสร้าง Package

                    - Package คืออะไร ทำไมต้องใช้ Package

                    - คำสั่งในการสร้าง Package

                        - คำสั่งประกาศ Package body

                    - การใช้งาน Package

ครั้งที่ 4
-การสร้าง Trigger

                  -คำสั่งการสร้าง Trigger

                  -การใช้งาน Trigger

                  -ประเภทของ Trigger

                     -การใช้คำสั่ง Insert , Delete กับ Trigger

                       -การลบ Trigger


Workshop:  Creating PL/SQL Workshop Program, Test installing and Implementing Oracle Database Configurations, Using  Oracles & Sun MicroSystems Integrated Systems.

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [3D Design & Animation]
J2: Microsoft SQL Server 201220 ชั่วโมง/ 6900 บาท
J2a : Advanced SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS)12 ชั่วโมง/ 5900 บาท
PO1 : Oracle Database Structure30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
PO3 : Oracle 11g Advanced for Database Administrator30 ชั่วโมง/ 15900 บาท
PO4: Oracle WebLogic Server 11g : Administration I30 ชั่วโมง/ 15900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )