Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  PO1: "Oracle Database Structure"หลักสูตรรู้ลึกระบบฐานข้อมูล Oracle เรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่อง ประสิทธิภาพ สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้ ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการใช้คำสั่งต่างๆที่ครอบคลุมการใช้งาน และลึกซึ้งด้านคำสั่ง SQL ในการทำงานอย่างเจาะลึกพร้อมตัวอย่างจำนวนมาก ที่เน้นการนำไปใช้งานจริงได้ทันที ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Oracle ที่มีประสบการณ์สูงในการใช้งานจริงมามากมาย( 30 ชั่วโมงเต็มเพียง 11,900 บาท )


รายละเอียดการอบรม :

ส่วนที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รู้จัก ORACLE และภาษา SQL

 • รู้จัด ORACLE และภาษา SQL
 • ติดตั้งฐานข้อมูบ ORACLE สำหรับ Windows
 • การจัดการฐานข้อมูล ORACLE
 • การใช้ SQL * PLUS

ส่วนที่ 2   ส่วนประกอบพื้นฐานของ ORACLE

 • ประเภท (Data Type)
 • รูปแบบ (Format Models)
 • ข้อมูลไม่มีค่า หรือ NULL
 • คำอธิบาย (Comment)
 • เชิงวัตถุ (Object) ของฐานข้อมูล
 • ชื่อและข้อจำกัดของเชิงวัตถุ(Object)

ส่วนที่ 3 กำหนดโครงสร้างของตาราง(Table)

 • หลักการพิจารณาในการสร้าง TABLE
 • คำสั่งของการสร้าง TABLE (CREATE)
 • คำสั่งของการแก้ไขโครงสร้าง TABLE (ALTER)
 • คำสั่งของการลบโครงสร้าง TABLE (DROP)
 • คำสั่งของการเปลี่ยนชื่อ TABLE (RENAME)
 • คำสั่งของการสร้าง, ลบ และแก้ไข INDEX

ส่วนที่ 4 จัดการปรับปรุง และควบคุมข้อมูลใน Table

 • การเพิ่มข้อมูล (INSERT)
 • การปรับปรุงข้อมูล (UPDATE)
 • การลบข้อมูล (DELETE/TRUNCATE)
 • การควบคุมข้อมูล (COMMIT/ROLLBACK)

ส่วนที่ 5 คำสั่งการเรียกดูข้อมูล (SELECT)

 • คำสั่งแสดงข้อมูลแบบ Single Row
 • เรียกดูข้อมูลแบบไม่ระบุ Column
 • เรียกดูข้อมูลแบบระบุ Column
 • เรียกดูข้อมูลแบบระบุ Column เปลี่ยนชื่อ
 • เรียกดูข้อมูลแบบระบุ Column ใช้ Alias
 • เรียกดูข้อมูลแบบกำจัดข้อมูลที่ซ้ำ
 • เรียกดูข้อมูลแบบระบุเงื่อนไข
 • เรียกดูข้อมูลเรียงลำดับ
 • เรียกดูข้อมูลแบบ Sub-Table
 • เรียกดูข้อมูลแบบกำหนดตัวแปร
 • คำสั่งแสดงข้อมูลแบบ Multi Row
 • เรียกดูข้อมูลแบบไม่แบ่งกลุ่ม
 • เรียกดูข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
 • เรียกดูข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม โดยมีเงื่อนไขของกลุ่ม

ส่วนที่ 6 ตัวดำเนินการ (Operators) 

 • เกี่ยวกับตัวดำเนินการ (Operators)
 • ตัวดำเนินการแบบคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
 • ตัวดำเนินการแบบเชื่อมตัวอักษร (Concatenation Operators)
 • ตัวดำเนินการแบบกลุ่ม (Set Operators)
 • Column เทียม (SEUDOCOLUMN)

ส่วนที่ 7 SQL Function

 • Single Row Function
 • ฟังก์ชันสำหรับตัวเลข
 • ฟังก์ชั่นที่คืนค่าเป็นตัวอักษร
 • ฟังก์ชั่นที่คืนค่าเป็นตัวเลข
 • ฟังก์ชั่นสำหรับวันที่
 • ฟังก์ชั่นสำหรับการเปรียบเทียบ
 • ฟังก์ชั่นสำหรับแปลงข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นสำหรับ Encode และ Decode
 • ฟังก์ชั่นสำหรับค่า NULL
 • ฟังก์ชั่นสำหรับระบบ
 • Group Row Functions หรือ Aggregate Function

ส่วนที่ 8 เงื่อนไข (Conditions)

 • เงื่อนแบบเปรียบเทียบ (Comparison Conditions)
 • เงื่อนแบบตรรกศาสตร์ (Logical Conditions)
 • เงื่อนแบบเทียบ (Matching Conditions)
 • เงื่อนแบบช่วง (Range Conditions)
 • เงื่อนแบบ NULL (NULL Conditions)
 • เงื่อนแบบ EXISTS (EXISTS Conditions)
 • เงื่อนแบบ IN (IN Conditions)

ส่วนที่ 9 ความสัมพันธ์ (JOIN) และ Sub-Query

ส่วนที่ 10 การสร้าง View,Sequence, Synonym

ส่วนที่ 11 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 • Store Procedure
 • Function
 • Trigger


Workshop:  Using Oracles – based general usages and configurations to manage service, and Server – based programming in Sun Micro Systems Open Sources surroundings.

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [3D Design & Animation]
J2: Microsoft SQL Server 201220 ชั่วโมง/ 6900 บาท
J2a : Advanced SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS)12 ชั่วโมง/ 5900 บาท
PO2 : Oracle Advance Programming Using PL/SQL26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
PO3 : Oracle 11g Advanced for Database Administrator30 ชั่วโมง/ 15900 บาท
PO4: Oracle WebLogic Server 11g : Administration I30 ชั่วโมง/ 15900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )