Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


 

J2 : Microsoft SQL Server 2012 
 

สอน เรียน อบรม SQL Serverระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนำการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สามารถเลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2008 / 2010 / 2012 ได้ตามต้องการโดยแจ้งล่วงหน้า

 

( 20 ชั่วโมงเต็มเพียง 6,900 บาท )

 
รายละเอียดการอบรม :

 

 1. การใช้งาน Microsoft SQL Server เบื้องต้น
 • MS SQL Server Overview
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • การใช้งาน MS SQL Server, การติดตั้ง SQL Server ในเวอร์ชั่นต่างๆ เช่น Enterprise, Sever, Personal
 • การกำหนดรหัส และการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • การเซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น, ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • การใช้งานคำสั่ง SELECT, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • การเรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY การ GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG และคำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format, การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
   
 1. การประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง
 • การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language) เช่น คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, คำสั่งสร้าง PK และ FK เป็นต้น
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลของแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น
 • จัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • การจัดการฐานข้อมูลระดับองค์การจากเครื่องเซริฟเวอร์
 • ติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลาง เพื่อกระจายข้อมูลให้ให้เครื่องในเครือข่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • ออกแบบหน้าจอเพื่อสามารถเรียกดูข้อมูล, เพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ทันที

 

Workshop: ทดลองสร้าง Real time transactions on SQL Database แบบ Ongoing และแบบ Retrieving

 

 


ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [3D Design & Animation]
J2a : Advanced SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS)12 ชั่วโมง/ 5900 บาท
PO1 : Oracle Database Structure30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
PO2 : Oracle Advance Programming Using PL/SQL26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
PO3 : Oracle 11g Advanced for Database Administrator30 ชั่วโมง/ 15900 บาท
PO4: Oracle WebLogic Server 11g : Administration I30 ชั่วโมง/ 15900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )