Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  J2a : "Advanced SQL 2012 Server Reporting Services  (SSRS)"

 

          หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License ของ SQL Server จึงไม่ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และสามารถใช้แทน Reporting Tools ตัวอื่นๆ ได้ทันที เช่น MS Access, Crystal Report, Actuate Report, BIRT Report เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Data Warehouse เป็นอย่างมาก และยังนำไปพัฒนาระบบ Business Intelligence ต่อไปได้อีกด้วย

 

สามารถเลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2008 / 2010 / 2012 ได้ตามต้องการโดยแจ้งล่วงหน้า

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน  SQL Server  ในระดับ  Professional  ที่ต้องการที่จะสร้างระบบรายงาน (Report) โดยใช้ Platform ของ Microsoft SQL Server  ให้เต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

-  เข้าใจและใช้งาน SQL Server 2005 Reporting Services
-  สร้างและกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน SQL Server 2005 Reporting Services
-  ประยุกต์ใช้งานและเขียนรีพอร์ทตามความต้องการ
-  ติดตั้งเป็น Report Server ได้
-  สร้างและใช้งาน Sub Report ได้
-  ปรับปรุงและบำรุงรักษารีพอร์ทได้
 


( 12 ชั่วโมงเต็มเพียง 5,900 บาท )


รายละเอียดการอบรม :

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services

แนะนำหลักการทำงาน, วงจรชีวิตการสร้างรายงาน และส่วนประกอบต่างๆ ของ Reporting Service
-  Overview of SQL Server Reporting Services
-  Installing Reporting Services
-  Reporting Services Tools

Module 2: Authoring Basic Reports

การสร้าง Report เบื้องต้น, การ configuring data source, data set, การสร้าง tabular report, การสร้าง summarizing report และการทำ conditioning format
-  Creating a Basic Table Report
-  Formatting Report Pages
-  Calculating Values

Module 3: Enhancing Basic Reports

วิธีการสร้าง Report โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้าไปเช่น การทำ data region, การทำ interactive navigation เป็นต้น
-  Interactive Navigation
-  Displaying Data
-  Enhancing Basic Reports

Module 4: Manipulating Data Sets

การสร้าง Data sets ในเชิงลึก โดยการ connect data source หลากหลายแบบ และสามารถกำหนด parameter ให้กับ query ได้ รวมทั้งการติดต่อ data source โดยใช้ stored procedure
-  Defining Report Data
-  Using Parameters and Filters
-  Using Parameter Lists

Module 5: Using Report Models

การสร้าง Report model ซึ่งจำเป็นสำหรับ end user ที่ต้องการจะสร้าง report ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
-  Creating Report Models
-  Using Report Builder

Module 6: Publishing and Executing Reports

การติดตั้ง Reporting บน production server และการ configuration report server เพื่อให้ได้ performance ที่ดี
-  Publishing Reports
-  Executing Reports
-  Creating Cached Instances
-  Creating Snapshots and Report History

Module 7: Using Subscriptions to Distribute Reports

การสร้าง Subscription เพื่อกระจาย report ไปยังช่องทางต่างๆ เช่น email, web site, หรือแม้กระทั่ง file share อย่างอัติโนมัติ เพื่อลดงานให้กับผู้ดูแลระบบ
-  Introduction to Report Subscriptions
-  Creating Report Subscriptions
-  Managing Report Subscriptions

Module 8: Administering Reporting Services

การดูแลระบบ Reporting server, การ monitoring, optimize performance และการทำระบบ Security ให้กับ report
-  Reporting Server Administration
-  Performance and Reliability Monitoring
-  Administering Report Server Databases
-  Security Administration
-  Upgrading to Reporting Services

Module 9: Programming Reporting Services

การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าไป query reporting service รวมถึงวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ reporting server เพื่อที่จะสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมความสามารถของ reporting service ได้ตามความต้องการ
-  Querying for Server Information Using a Web Service
-  Automating Report Management
-  Rendering Reports
-  Creating Custom Code
 

Workshop :   Test building and rendering of SSRS  service to its full functions in detailed analytic surroundings., utilizing the full aspects of the application’s security, efficiency, networking and monitoring capabilities.

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [3D Design & Animation]
J2: Microsoft SQL Server 201220 ชั่วโมง/ 6900 บาท
PO1 : Oracle Database Structure30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
PO2 : Oracle Advance Programming Using PL/SQL26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
PO3 : Oracle 11g Advanced for Database Administrator30 ชั่วโมง/ 15900 บาท
PO4: Oracle WebLogic Server 11g : Administration I30 ชั่วโมง/ 15900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )