Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  E4 : “ Microsoft Access 2013 Basic To Intermediate ”


     หลักสูตรนี้เป็นการจัดการฐานข้อมูล มีตารางเก็บข้อมูลและสร้างแบบสอบถามได้ง่าย มีวัตถุคอนโทรลให้เรียกใช้ในรายงานและฟอร์ม สร้างมาโครและโมดูลด้วยภาษาเบสิก เพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 / 2010 / 2013 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูล compatible อื่นๆของระบบ Open Source OS ได้ด้วย   หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการนำไปใช้ในด้านของการจัดการข้อมูลลูกค้า, การซื้อสินค้า หรือบริการของลูกค้า เพื่อให้ระบบสามารถติดตาม หรือกำหนดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้สามารถติดตามลูกค้าได้แบบไม่ตกหล่น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยมีการอบรมด้วยการสร้างออกแบบ Workshop งานเสมือนจริง และยังสามารถออกแบบงานให้ใกล้เคียงกับที่ผู้เข้าอบรมต้องการ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปต่อยอดได้

( 18 ชั่วโมงเต็มเพียง 6,900 บาท )

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :


การออกแบบระบบฐานข้อมูล

เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การทำ Normalization

เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง

รายละเอียดของทูลบาร์ Database
การสร้างตาราง และฟิลด์ด้วยมุมมอง Table Design
การใส่ข้อมูลลงในตาราง

การเพิ่มความสามารถให้กับตาราง

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้ฟิลด์
การทำให้ตารางมีความสามารถมากขึ้น
การสร้างความสัมพันธ์ให้กับตาราง

การทำงานกับข้อมูลใน Table Datasheet

การเปลี่ยนคุณสมบัติของคีย์บอร์ด
การเรียง ค้นหา และแทนที่ข้อมูลในตาราง
การดูข้อมูลที่ต้องการด้วยฟีลเตอร์

การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard

รู้จักกับคิวรี่
การสร้างคิวรี่ด้วยวิซาร์ด
การสร้างคิวรี่ด้วย Crosstab Query

การสอบถามข้อมูลด้วย Query Design

การสร้างคิวรี่แบบสอบถาม
นิพจน์, โอเปอเรเตอร์ และฟังก์ชั่น
การสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี่แบบซับซ้อน

การสร้างฟอร์มด้วย Form Wizard และ Form Design

ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ม (Form)
การสร้างฟอร์มอย่างง่ายด้วย AutoForm และ Form Wizard
การสร้างกราฟด้วย Chart Wizard
การใช้งานมุมมอง Form Design
การใช้ Control Wizard

การสร้างรายงาน

ความรู้เกี่ยวกับรายงาน และการสร้างรายงานอย่างง่าย
การสร้างรายงานด้วยตนเอง ในมุมมอง Report Designs

การใช้เครื่องมือต่างๆใน Access

• Link & Import & Export
การกำหนดความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล

มาโครและโมดูล

รู้จักกับมาโครและโมดูล
การสร้างมาโคร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ VBA
การสร้างโมดูล


Workshop: ทดลองสร้างฐานข้อมูลของร้านขายเครื่อง Computer หรืออิงเนื้อหาตามผู้เข้าอบรม
สามารถดึงข้อมูล เรียกใช้ กำหนด และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Office & Business]
E: Basic Win10 + Office 2016 for Businessmen20 ชั่วโมง/ 4500 บาท
E+ : Internet Basic & Starter6 ชั่วโมง/ 1800 บาท
E1 : Switching to Windows 10 & MS Office 20166 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint”18 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E2 : Advanced PowerPoint Presentations7 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E3 : Excel 2013 / 2016 Intermediate To Advance+12 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E3V: Excel Macro VBA for Beginners12 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E3a: Advanced Excel using Macro VBA 18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E5 : Microsoft Project 2010 / 2013 Practical Implementation18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E6 : LibreOffice 5.2 [ Writer, Calc, Impress ]7 ชั่วโมง/ 3900 บาท
E8 : Microsoft Visio Professional 2007 / 201018 ชั่วโมง/ 5900 บาท
E9 : MS Outlook2007 Professional Mail & Office Management 15 ชั่วโมง/ 4900 บาท
J : SPSS-Practical Statistics Analysis20 ชั่วโมง/ 7900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )