Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  E3: "Excel 2013 / 2016 Intermediate To Advance+"

หลักสูตร MS Excel 2010 / 2013 / 2016 ระดับกลางถึงสูง
 

             ตัวต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจการการใช้งานโปรแกรมสมุดงานบัญชี รวมถึงสามารถจัดการกับงานเอกสารต่างๆ ด้วย MS Office ได้บ้างแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel  2013 / 2016 โปรแกรมยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สามารถดึงเอาความสามารถของฟีเจอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม Office ประจำวันให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น …..

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับ Workshop ของผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำ ในการทำงานต่างๆที่จะพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดึงข้อมูลด้วย Vlookup ที่ซับซ้อน เทคนิคการใช้งาน คำสั่งปรับพื้นฐานของโปรแกรมที่ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลง่ายขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น การติดตามข้อมูล ทั้งในเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel, แจงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้ รวมไปถึง, การเขียน ออกแบบคำสั่ง และจัดการแมโคร (Macro) แบบที่ช่วยให้เข้าใจง่าย รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ Microsoft Certified ผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี "เนื้อหาเข้มข้น ปรับปรุง UPDATED ตลอด"

 
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก
Microsoft Office Specialist (MOS)


รายละเอียดการอบรม : 

( 12 ชั่วโมงเต็มเพียง 5,500 บาท )  พิเศษ ลด 15% เหลือเพียง 4,675 บาท จนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 60 นี้


     *สามารถเลือกอบรมได้ทั้ง version 2007 / 2010 / 2013 / 2016

     **อบรมพื้นฐานการใช้งาน Macro เท่านั้น และไม่ได้อบรมถึงการใช้งาน VBA 
 
     ***สำหรับหลักสูตร Macro VBA สามารถดูได้จากหลักสูตร E3v และ E3a
 
ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม
 

เทคนิคจัดการกับคำสั่งต่างๆ

 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ , สร้างแผนภูมิ เทคนิคการเติมข้อมูลอัตโนมัติหลายรูปแบบ
 • คำสั่งใหม่ๆ&ความแตกต่าง ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นล่าสุด เช่น
  • คำสั่ง Fill Flash เติมข้อมูลด่วนอัตโนมัติ
  • Quick Analysis วิเคราะห์ข้อมูล
  • Chart รูปแบบใหม่ทั้ง 6 แบบ (Ver.2016)
  • Forcast Sheet คำนวณหรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ (Ver.2016)
  • กรองข้อมูลรูปแบบใหม่ด้วย Slicer และ Timeline
  • 3D Map สร้าง Video Animation ลงใน Excel (Ver.2016)
  • ฯลฯ
    
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วยเครื่องหมาย String($)
 • คีย์ลัดต่างๆ ที่ควรรู้ใน Excel
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), <>, “ ”, ^, &    ฯลฯ
 • พื้นฐาน ARRAY การคำนวณข้อมูลร่วมกับสูตรฟังค์ชั่น ในระดับสูง
 • การใช้ Range name ตั้งชื่อให้กับช่องเซลล์ ให้ง่ายต่อการนำไปคำนวณต่อ 
 • ทำความรู้จัก และทดลองการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Break, Print Range, Scaling,Header Raw Repeat
  เช่น การสั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ ในกรณีที่ ข้อมูลในแถบ Column ยาวออกไปจนล้นหน้ากระดาษ

   
 • การป้องกันเวิร์กบุ๊ค (Protect Workbook), สร้างไฟล์สำรองและใส่รหัสผ่านให้ Workbook และ Woksheet แต่ยังสามารถเพิ่ม-ลบแถว หรือจัดการ AutoFilter กรองข้อมูลได้
 • การล๊อค Sheet ที่ตั้งค่าให้พิมพ์แก้ไขได้บางเซลล์
 • การตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ (Format Cells) แบบกำหนดเอง ( Custom ) ของตัวเลข
  เช่นวันที่ เวลา ให้ตรงตามต้องการ เช่นต้องการให้ค่าติดลบในช่องเซลล์ แสดงผลออกมาเป็น (100) หรือ 10.25
  ให้แสดงเป็น 10 1/4 หรือ ต้องการให้ค่าติดลบขึ้นเป็นค่าในวงเล็บ มีติดลบนำหน้า หรือไม่มีก็ได้
 • การตั้งรูปแบบสำหรับ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 000-000-0000 ลงในช่องเซลล์ โดยที่ผู้กรอกข้อมูลไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย "-" เป็นต้น
 • เครื่องมือติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์ใด (Trace Precedents)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Dependents)
  • การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
  • การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
  • การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch Windows)

การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel

 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort)
 • วิธีการตรวจสอบและป้องกันจัดการความถูกต้องข้อมูล ด้วยคำสั่ง (Data Validation)
 • โดยการสร้างเงื่อนไขในการรับข้อมูลในเซล เช่น เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ป้อนใช้เฉพาะค่าตัวเลข เท่านั้น หากผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกิดขอบเขตที่กำหนด ให้แจ้งเตือนและไม่ยอมรับข้อมูลที่ป้อนผิดเงื่อนไข ฯลฯ หรือการบังคับให้ผู้ใช้เลือกค่าในลักษณะของ list รายการตัวเลือกเท่านั้น เพื่อให้เป็นแบบฟอร์มและต้องการป้องกันมิให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลที่ผิดลงไป ..
 • เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการด้วยคำสั่ง Filter และการใช้ Advanced Filter
 • การแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง (Format As Table) ใช้ร่วมกับ Filter เพื่อกรองข้อมูลพร้อมกับแสดงผลรวมของค่าตัวเลขที่กรองได้เลยทันที
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)
 • คำสั่ง Relationships สำหรับทำสรุปข้อมูล Pivot Talbe จากหลายๆ Sheet มารวมเข้าด้วยกัน (Ver.2016)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart

 • เริ่มสร้าง PivotTableจัดการกับ PivotTable
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • การสร้าง ใช้งาน และตกแต่ง PivotChart
 • การเลือกและจัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
 • การจัดกลุ่มข้อมูล PivotTable ทั้งแบบข้อความและตัวเลข
 • เทคนิคการหาค่าเป็นค่าเฉลี่ย %
 • เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ
 • ทดลองปรับแต่ง PivotTable ในรูปแบบต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่าง
 • การสร้าง Calculated Field เพิ่มฟิลด์คำนวณข้อมูลสรุปเองโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลต้นทาง เช่น เพิ่มคอลัมน์ราคา +VAT เพิ่มเข้าจาก pivotTable
 • การใช้คำสั่ง Slicer และ Timeline ร่วมกับ PivotTable
 • การสร้าง PivotChart
 • การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheet (V. 2016)

การใช้สูตรคำนวณต่างๆ ที่น่าสนใจ

 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น IF ,AND ,OR และแบบที่ซ้อน หลายเงื่อนไขพร้อม Workshop++
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, indirect
 • รู้จริงเรื่อง VLOOKUP การค้นหาค่าแบบ TRUE, FALSE อย่างละเอียด
 • สูตร LOOKUP ดึงข้อมูลจากขวามาซ้าย (สำหรับตัวเลข) รวมถึง..
 • การประยุกต์ใช้ Vlookup ที่ซับซ้อน   เช่นใช้ Vlookup ร่วมกับ MATCH, ISBLANK, ISERROR ,IF ซ้อน เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เราต้องการ หรือกำหนดให้แสดงผลค่าที่ต้องการ ออกมาได้ 
 • ฟังค์ชั่น INDEX ผสมกับ MATCH (ใช้แทน Vlookup ) ดึงข้อมูล จากขวามาทางซ้าย 
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวตัวเลข เศษส่วน เช่น INT, MOD,CEILING,FLOOR, ROUND, RANK, SUMIF, COUNTIF , SUMPRODUCT
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร/แยก/ตัดต่อข้อความเช่น Trim, Upper, Left, Right, Mid, Find, LEN, Substitute, Bahttext
 • ฟังค์ชั่นการแยกคำข้อความ Left, Right, Find, Length เช่น การแยกคำนำหน้าออกจากชื่อนามสกุล + Workshop
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น DATE ,DAY,MONTH ,YEAR, DAYS360,WEEKDAY, TODAY, NOW
 • Workshop : การหาวันทำงาน, การคิดค่าโอทีล่วงเวลา, การหาค่าวันหยุดงาน
 • การคำนวณเวลา สามารถ เพิ่มแก้ไขปรับแต่ง เวลา วันที่ ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้
 • ฟังก์ชั่นทางการเงิน เช่น PMT, PV, FV 
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • ตารางข้อมูล (Data Table) ข้อมูลแบบตัวแปรเดียว, ข้อมูลแบบสองตัวแปร
 • ถานการณ์สมมติ (Scenarios)
 • การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
 • การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forcast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต (V.2016)

การเพิ่มประสิทธิภาพ Excel ด้วยแมโครและอื่นๆ (Optional)

 • การเพิ่มและจัดการส่วนเสริม Add-in เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน เช่น
  การใช้สูตร แปลงตัวเลขเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ =BahtEng() 
 • อธิบายการใช้งาน หรือการเรียกใช้แมโคร (Run Macro) 
 • Workshop : การทดลองใช้ Macro จากเอกสารตัวอย่างที่มีให้ใน Class อบรม 
 • ระบบความปลอดภัยของเอกสาร  ex. การตั้งค่า Lock WorkSheet แต่สามารถแก้ไขบาง Cell ที่กำหนดได้
 • การทำงานลิงค์ระหว่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค
   

Workshop :  ใน Class จะมีแจกไฟล์ .xlsx ตัวอย่าง ซึ่งมี sheet ต่างๆ กว่า 15 Sheet ที่มีคำสั่งและฟังค์ชั่น Workshop พร้อมสำหรับเริ่มอบรมได้ทันที พร้อมทั้งลิสต์รายชื่อพนักงานที่มีช่องรายละเอียดต่างๆ เป็นฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังค์ชั่น เรียกดูสถิติ ยอดขายของพนักงาน แยกรายชื่อที่ต้องการเฉพาะเจาะจงออกมาได้ คำนวณหาค่าที่กำหนดหลายๆแบบ หลายๆสถานการณ์ด้วยฟังก์ชั่นที่ได้อบรมไปได้ทันที เช็คความถูกต้องของข้อมูลได้ *การหาค่าซ้ำ *การใช้ Vlookup ที่ผสมสูตรอื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในไฟล์งานได้ ฯลฯ

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Office & Business]
E: Basic Win10 + Office 2016 for Businessmen20 ชั่วโมง/ 4500 บาท
E+ : Internet Basic & Starter6 ชั่วโมง/ 1800 บาท
E1 : Switching to Windows 10 & MS Office 20166 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint”18 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E2 : Advanced PowerPoint Presentations7 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E3V: Excel Macro VBA for Beginners12 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E3a: Advanced Excel using Macro VBA 18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E4 : Microsoft Access 2013 Basic to Intermediate18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E5 : Microsoft Project 2010 / 2013 Practical Implementation18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E6 : LibreOffice 5.2 [ Writer, Calc, Impress ]7 ชั่วโมง/ 3900 บาท
E8 : Microsoft Visio Professional 2007 / 201018 ชั่วโมง/ 5900 บาท
E9 : MS Outlook2007 Professional Mail & Office Management 15 ชั่วโมง/ 4900 บาท
J : SPSS-Practical Statistics Analysis20 ชั่วโมง/ 7900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )