Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  E5: " Microsoft Project 2010 / 2013 Practical Implementation "

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project สำหรับผู้ใช้งาน


 

       MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้จัดทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า กำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆโครงการพร้อมๆกัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขั้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริหารงานโครงการสำหรับผู้ใช้งานทุกท่านที่ต้องการบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงด้านนี้โดยตรง
 

* สามารถเลือกอบรมได้ทั้ง version 2010 หรือ 2013

 

( 18 ชั่วโมงเต็มเพียง 8,900 บาท )


รายละเอียดการอบรม :

 • เริ่มแนะนำ Microsoft Project 2010 / 2013 /2016
 • พื้นฐาน ของ Tools ต่างๆ
 • คุณสมบัติที่สำคัญของ Ms Project
 • เริ่มต้นสร้างโครงการ
 • การบันทึกแฟ้มข้อมูลโครงการ
 • การปิดโครงการ และการออกจากโปรแกรม
   
 • การสร้างและปรับแต่งโครงการ
 • การเปิดแฟ้มข้อมูลโครงการ
 • การกำหนด Task ให้กับโครงการ
 • การลบ ย้าย คัดลอก Task ให้กับโครงการ
   
 • การสร้างงานย่อยและการจัดการกับงานย่อย
 • การสร้างงานหลัก (Summary Task)  และงานย่อย (Subtask)
 • การใส่งานหลักและงานย่อยเข้าไปในโครงการ
 • การแทรกงานย่อย
   
 • การจัดการกับทรัพยากร (Resources)
 • กำหนดทรัพยากรให้กับโครงการเรา
 • การกำหนดชื่อย่อและกลุ่มของทรัพยากร
   
 • การจัดการงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
 • การตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรที่มากเกินขีดจำกัด
 • งานวิกฤต (Critical Task)  และเส้นทางวิกฤต (Critical Path)
 • รู้จักกับงานวิกฤต และเส้นทางวิกฤตให้มากยิ่งขึ้น
   
 • การปรับแต่งการใช้งาน  Ms Project  และการพิมพ์งานในรูปแบบต่างๆ
 • การออกแบบรายงาน Report ในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างรายงานใหม่
 • การดูเอกสารก่อนพิมพ์
 • การสั่งพิมพ์งาน
 • Workshop

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Office & Business]
E: Basic Win10 + Office 2016 for Businessmen20 ชั่วโมง/ 4500 บาท
E+ : Internet Basic & Starter6 ชั่วโมง/ 1800 บาท
E1 : Switching to Windows 10 & MS Office 20166 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint”18 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E2 : Advanced PowerPoint Presentations7 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E3 : Excel 2013 / 2016 Intermediate To Advance+12 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E3V: Excel Macro VBA for Beginners12 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E3a: Advanced Excel using Macro VBA 18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E4 : Microsoft Access 2013 Basic to Intermediate18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E6 : LibreOffice 5.2 [ Writer, Calc, Impress ]7 ชั่วโมง/ 3900 บาท
E8 : Microsoft Visio Professional 2007 / 201018 ชั่วโมง/ 5900 บาท
E9 : MS Outlook2007 Professional Mail & Office Management 15 ชั่วโมง/ 4900 บาท
J : SPSS-Practical Statistics Analysis20 ชั่วโมง/ 7900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )