Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


"E8 : Microsoft Visio Professional 2007 / 2010"

        

     สุดยอดโปรแกรมฝังภูมิ ทำแบบแปลน แผนผัง Diagram  Flow-Chart ด้วยรูปภาพแบบลายเส้น ภาพประกอบฉาก ในรูปแบบต่างๆ ช่วยประกอบคำอธิบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักออกแบบ งานประพันธ์ทางด้านวิชาการ การเขียนหนังสือ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การวางแผนองค์กร งานประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ทั้งยังเหมาะ สร้างแบบแปลนต่าง ๆ เช่น แบบแปลนบ้าน วงจรอิเลคโทรนิคส์ แผนฝังสำนักงาน ทั้งยังสามารถนำไปใช้กับไฟล์งานในชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีหรือจะนำไฟล์งานอื่นเข้ามาใช้ เช่น แปลน 2D จาก AutoCAD เป็นต้นโดยอบรมไปทีละขั้นตอน และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาอิงกับทางผู้เข้าอบรมได้

 

 

* สามารถเลือกอบรมได้ทั้ง version 2003 / 2007 / 2010 / Windows XP / Windows 7
 

( 18 ชั่วโมงเต็มเพียง 5,900 บาท)

รายละเอียดการอบรม : 

 • เริ่มแนะนำ MS Visio 2010 การติดตั้ง Ms visio2010 การใช้งานพื้นฐานของ Tools ต่างๆ
 • รู้จักกับเทมเพลท ลักษณะการใช้งาน (Productivity Enhancements) การใช้งาน Task Pane -   ปรับปรุงลักษณะทั่วไปของโปรแกรม  Visio - รู้จักกับไดอะแกรมต่างๆ
 • เริ่มการใช้งาน Visio - กำหนดคอนฟิกกูเรชั่นของ Visio หน่วยการวัด   การกำหนดมาตราส่วนของภาพวาด - การใช้งานไม้บรรทัด - การใช้งาน stencil และ คอนเนกเตอร์   ลักษณะพื้นฐานของคอนเน็กเตอร์
 • ชนิดของคอนเนกเตอร์ Dynamic VS Static Connector - การทำงานพื้นฐานกับหน้ากระดาษ
 • การทำงานกับเชพและข้อความ - ลักษณะพื้นฐานของเชพ การทำงานพื้นฐานกับเชพ
 • การเลื่อนเชพ ควบคุมการเลื่อนเชพบน Drawing - การจับกลุ่มเชพเข้าด้วยกัน
 • การเพิ่มและกำหนดตำแหน่งของเชฟ - การเชื่อมต่อเชพ - การสร้างเชพใหม่
 • การแก้ไขเชพ เพิ่ม vertices การลบเซ็กเมนต์ออกจากเชพ - การกำหนดหมายเลขอ้างอิงให้กับเชพ (Shape Numbering)
 • การทำงานกับข้อความ - การใช้งานเลเยอร์ (Layer) และสไตล์ (Style) - เลเยอร์
 • ลักษณะทั่วไปของเลเยอร์ การสร้างเลเยอร์ - การเพิ่มเชพเข้าไปยังเลเยอร์ - การล็อกเลเยอร์ (Lock Layer)
 • การเลือกเชพในเลเยอร์ - การกำหนดรูปแบบของไดอะแกรม (Style) - กำหนดรูปแบบขึ้นมาใช้งาน
 • การกำหนดรูปแบบให้กับเชพ - กำหนดดีฟอลต์สไตล์ให้กับเชพ - การสร้างเทมเพลท
 • การพิมพ์งาน
 • การจัดเตรียมไดอะแกรม กำหนดขนาดหน้ากระดาษ
 • กำหนดขนาดของการพิมพ์บนพรินเตอร์
 • กำหนดหัวกระดาษ (Header) และท้ายการดาษ (Footer)
 • การพิมพ์ไดอะแกรมขนาดใหญ่
 • การสร้างและการใช้งานไดอะแกรมร่วมกัน
 • การติดตามการเปลี่ยนของไดอะแกรม (Track Markup)
 • การใช้ไดอะแกรมร่วมกับผู้ใช้งานคนอื่น
 • การนำข้อมูลชนิดอื่นเข้ามายังไดอะแกรม (Importing)

 

Workshop :   ทดลองสร้างและใช้งานผังภูมิ Diagram หลายๆรูปแบบ โดยการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่เริ่มจนจบทุกขั้นตอน

 

 

 

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Office & Business]
E: Basic Win10 + Office 2016 for Businessmen20 ชั่วโมง/ 4500 บาท
E+ : Internet Basic & Starter6 ชั่วโมง/ 1800 บาท
E1 : Switching to Windows 10 & MS Office 20166 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint”18 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E2 : Advanced PowerPoint Presentations7 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E3 : Excel 2013 / 2016 Intermediate To Advance+12 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E3V: Excel Macro VBA for Beginners12 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E3a: Advanced Excel using Macro VBA 18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E4 : Microsoft Access 2013 Basic to Intermediate18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E5 : Microsoft Project 2010 / 2013 Practical Implementation18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E6 : LibreOffice 5.2 [ Writer, Calc, Impress ]7 ชั่วโมง/ 3900 บาท
E9 : MS Outlook2007 Professional Mail & Office Management 15 ชั่วโมง/ 4900 บาท
J : SPSS-Practical Statistics Analysis20 ชั่วโมง/ 7900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )