Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


E2 : Advanced PowerPoint Presentations 2013 / 2016


      หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรยอดนิยมทั้งทางด้านการ Presenting หรือการนำเสนอผลงานแบบเหนือขั้น โดยการนำโปรแกรม presentations ยอดนิยม นั่นคือ M/S PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 ซึ่งมีการปรับปรุงขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถนำประยุกต์ใช้ในกิจการ งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ทำสื่อการสอน, การทำอัลบั้มแสดงรูป, แนะนำผลงาน portfolio, ประชุมผลประกอบการด้วย แผนภูมิ, นำเสนอแผนงานสินค้า, แสดงสื่อวีดีโอ ณจุดขาย และอี่นๆ แบบที่ใช้งานได้อย่างเข้าใจง่าย รวดเร็วและดีที่สุด เทคนิคพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้คุณมากยิ่งขึ้น พร้อมการนำไปใช้ร่วมกัน กับอุปกรณ์ Hardware เช่นเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ รวมไปถึงแนวคิดในการในการนำเสนออย่างได้ผล เช่น เทคนิคการพูด.. แนวคิดในการสร้างสไลด์อย่างมืออาชีพ.. วิธีการวางตัวของผู้บรรยายและผู้ช่วย.. การนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ.. เป็นต้น

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก
Microsoft Office Specialist 2016 (MOS)

 

( 6 ชั่วโมงเต็มเพียง 2,900 บาท )

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :


Getting started and customized

 • การเข้าสู่โปรแกรม เริ่มการใช้งาน อธิบายหน้าจอการทำงาน แถบ Ribbon ต่างๆ
 • การสร้างงานนำเสนอใหม่ การจัดเก็บ การปิดโปรแกรม ภาพรวมการใช้งาน
 • การเรียกใช้แม่แบบ Template และทดลองดาวน์โหลด แม่แบบจาก อินเตอร์เน็ต
 • รู้จักกับ การเปิดปิด จัดการแถบเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในงานนำเสนอ
 • มุมมองของงานนำเสนอแบบต่าง ๆเช่น Normal, Outline, Slide Sorter, Note Page ฯลฯ
 • การจัดการกับภาพนิ่ง เพิ่ม-ลบเอกสารงาน, Import ไฟล์งานหรือเอกสารจาก Microsoft Word หรือ Excel
 • แนวคิดในการนำเสนอสไลด์ให้น่าสนใจ เทคนิคการพูดของผู้บรรยายและผู้ช่วย

Text Presentations

 • ใส่ข้อมูลลงในสไลด์ แต่ละหน้า ทดลองเพิ่มกล่องข้อความ การเพิ่ม-ลบสไลด์ การกำหนด Layout แบบต่างๆ
 • การกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และลำดับเลข
 • การใส่สัญลักษณ์, หมายเลยหน้า, วันที่และเวลา
 • คำสั่งปรับแต่งกล่องข้อความ WordArt รูปแบบใหม่ของเวอร์ชั่น 2013
 • การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานต้นแบบภาพนิ่ง ( Master) ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master เช่น การกำหนดให้โล้โก้หรือ ชื่อบริษัทปรากฏทุกสไลด์อัตโนมัติ
 • การจัดรูปแบบของทุกสไลด์ให้สวยงามพร้อมกันอย่างรวดเร็ว โดยใช้ชุดรูปแบบ (Theme) ควบคุมรูปแบบการแสดง Format ของทุก Slide ให้เหมือนกัน เช่น สีของ Font, Shadow, Hyperlink หรือ สีของ Drawing Object ทั้งหมด เป็นการประหยัดเวลาในการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Picture, Chart, Flow Control & Layout Techniques

 • การใส่รูปวาดรูปร่างอัตโนมัติ , รูปภาพ , คลิปอาร์ต ในรูปแบบต่างๆ
 • ปรับแต่งภาพ ด้วย Format ต่างๆ เช่น  หมุนรูปภาพ, จัดลำดับ, รวมกลุ่ม,เปลี่ยนโทนสี,
 • ทดลอง ปรับแต่งภาพด้วยลักษณะพิเศษ ต่างๆ เช่น ใส่เงา, แต่งขอบภาพ,เงาสะท้อน ,บิดสามมิติ, ขอบฟุ้ง
 • เทคนิคการตัดเจาะภาพ หรือลบพื้นขาวในภาพ ให้เป็นรูปทรงของภายภายในด้วยคำสั่ง Set Transparency
 • การใส่ตาราง (Table) และการใส่แผนภูมิ ( Graph ) พร้อมทั้งปรับแต่ง ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ที่มี 
 • การใส่แผนผังองค์กร และ ไดอะแกรมรูปแบบต่าง ๆ ด้วยคำสั่งใหม่ที่เรียกว่า SmartArt
 • การกำหนดพื้นหลังให้กับภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ การใส่รูปภาพเพื่อแทนที่พื้นหลัง

Control Animations & Multimedia

 • การใส่อนิเมชั่นทั้ง 4 รูปแบบให้กับออฟเจ็กต์ การตั้งค่าอนิเมชั่น กำหนดเวลา ( โดยละเอียด* )
 • คำสั่งการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Slide Transition) ในระหว่างงานนำเสนอ ด้วยรูปแบบต่างๆ
 • การใส่เสียงต่างๆ ให้กับรูปภาพ ( Sound Effect )
 • การใส่เสียงโดยเป็นออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ
 • เทคนิคการใส่เสียงเพลงประกอบ ให้ดังคลอไปกับสไลด์หน้าต่างๆ
 • การใส่คลิปภาพยนตร์ในงานนำเสนอ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ

Slide Shows Revelations

 • การนำเสนอภาพนิ่ง การปรับตั้งค่าการนำเสนอต่างๆ, ทดลองจับเวลาการนำเสนอ
 • การจัดการภาพนิ่งในระหว่างการนำเสนอ เช่น การซ่อนตัวชี้เมาส์ให้หายไป หรือการแสดงปากกาเพื่อขีดเขียนเน้นข้อความสำคัญให้กับผู้ฟังเทคนิคการตรวจหาว่าในแต่ละ Slide หรือทั้ง Presentation นั้น จะใช้เวลาในการ Present นานเท่าใด เพื่อให้สามารถเตรียมตัวหรือแก้ไขเนื้อหาให้พอดีกับเวลาที่จะต้องบรรยาย
 • การกำหนดเวลาให้กับบาง Slide หรือทุก Slide การฉายสไลด์แบบใช้เวลาเป็นตัวฉายหรือการกำหนดแบบปรับตั้งค่าเอง
 • เทคนิคการควบคุมการฉาย Presentation เช่น การกระโดดข้ามบางสไลด์ไปอย่างรวด
  เร็ว เพื่อให้จบทันกับเวลา โดยผู้ชมไม่ทราบเลยว่าได้ข้ามบางสไลด์ไป 

Practical Presentations and Workshops Special

 • เทคนิคการควบคุมการฉาย Presentation เช่น การกระโดดข้ามบางสไลด์ไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้จบทันกับเวลา โดยผู้ชมไม่ทราบเลยว่าได้ข้ามบางสไลด์ไป
 • เทคนิคการสลับการบรรยายระหว่าง PowerPoint กับโปรแกรมอื่นๆ พร้อมกัน เช่น
  ต้องเปิดโปรแกรม Excel เพื่อนำเสนอตัวเลขใน Excel สามารถที่จะสลับหน้าจอไปยัง Excel ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหรือเลิกใช้งาน PowerPoint แล้วเปิดใหม่
 • เทคนิคการสร้าง Presentation ที่เป็นรูปภาพจำนวนมาก อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง Photo Album
 • เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงเมื่อมีรูปภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ส่งอีเมล์
 • การเชื่อมโยง ( Hyperlink ) ขั้นสูงและการสร้างปุ่มควบคุม ( Action ) ในหลายๆรูปแบบ
 • การบันทึกสไลด์งานเป็นภาพกราฟิก ( Save as Metafile ) การ Import และ Export ด้วย
 • ทดลอง print งานนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การนำเสนองานนอกสถานที่ (Package for CD) เทคนิคการแก้ปัญหาของการ Present นอกสถานที่ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มี PowerPoint ติดตั้ง หรือการปัญหาเรื่องของการ Copy ไฟล์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน , Font ที่เครื่องอื่นไม่มี
 • คำสั่ง Trigger สำหรับควบคุม Animation ด้วยปุ่มเสมือนการใช้ interactive กับผู้ฟัง
 • การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf )
 • การแทรกไฟล์วีดีโอจาก Youtube ลงใน Presentations
 • คำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆ ...

Workshop:

 • รายละเอียดเนื้อหาที่กล่าวยกมาคร่าวๆ นี้ จะมีการแยกย่อยออกอย่างมีระบบ และมีเนื้อหาครบถ้วน
 • มี Workshop 2-3 ครั้งโดยการให้ออกแบบงานนำเสนอภาพนิ่งในหัวข้อที่กำหนด
 • มีการยกงานนำเสนอ มาให้ดูเป็นแนวทางตัวอย่างผลงาน PowerPoint ที่ใช้งานจริงหลากหลาย รูปแบบ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Office & Business]
E: Basic Win10 + Office 2016 for Businessmen20 ชั่วโมง/ 4500 บาท
E+ : Internet Basic & Starter6 ชั่วโมง/ 1800 บาท
E1 : Switching to Windows 10 & MS Office 20166 ชั่วโมง/ 2900 บาท
E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint”18 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E3 : Excel 2013 / 2016 Intermediate To Advance+12 ชั่วโมง/ 4675 บาท
E3V: Excel Macro VBA for Beginners12 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E3a: Advanced Excel using Macro VBA 18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E4 : Microsoft Access 2013 Basic to Intermediate18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
E5 : Microsoft Project 2010 / 2013 Practical Implementation18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
E6 : LibreOffice 5.2 [ Writer, Calc, Impress ]7 ชั่วโมง/ 3900 บาท
E8 : Microsoft Visio Professional 2007 / 201018 ชั่วโมง/ 5900 บาท
E9 : MS Outlook2007 Professional Mail & Office Management 15 ชั่วโมง/ 4900 บาท
J : SPSS-Practical Statistics Analysis20 ชั่วโมง/ 7900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )