Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  
 S : "Flash CS6 for Web Animation & Multimedia"

สร้างงานอนิเมชั่นด้วย Flash CS6

 

        หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Multimedia Designer ที่สามารถพัฒนา Web Site ในรูปแบบ Interactive, การทำการ์ตูน อนิเมชั่น/MV animation หรือ สร้างแบบเรียน สื่อการสอน ( E-learning ) แบบ interactive ให้ผู้ใช้คลิกกดเลือก รายการเนื้อหากลับไปมาได้ ในรูปแบบของ Animation พร้อมสั่งงานควบคุมเสียงและวีดีโอประกอบ ด้วย Actionscript สร้าง Effect แปลกใหม่ให้กับ Web เช่น การทำปุ่มหรือ Menu ให้กดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือการทำให้มีวัตถุวิ่งตาม Mouse หรือแม้กระทั่งการสร้างระบบ Password Login ด้วย Action Script ใน Flash โดยรายละเอียดการอบรม จะเป็นการสร้างงาน Animation หรือภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การซ้อน Layer การสั่ง Mask หรือ การ Tweening แต่ละแบบ เพื่อสร้างลูกเล่นพิเศษ ให้กับภาพเคลื่อนไหว การทำ Interactive และการเขียน ActionScript เพื่อการทำ Web ,Presentation, สร้างสื่อการสอน และเกมส์แบบต่างๆ

โดยจะมีการประยุกต์ใช้คำสั่ง ActionScript ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น เช่น การสร้างเกมยิงปืน, เกมตอบคำถามเก็บคะแนนแบบสุ่ม, การสร้าง Web Interface แบบแปลกๆ จนถึงสร้างสื่อการสอน เป็นรายการเมนู เข้าสู่บทเรียน มีเนื้อหาพร้อมเสียงและวีดีโอ แบบฝึกหัดก่อนและหลังบทเรียนได้ และในหลักสูตรนี้จะได้นำเอา Web Site สวยๆ ระดับโลก ที่ทำด้วยโปรแกรม Flash มาเป็น Case Study เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทดลองทำตามแบบเป็นขั้นตอน

* หลักสูตรนี้จะใช้เป็น Actionscript 1.0- 2.0 

( 24 ชั่วโมงเต็มเพียง 5,500 บาท )
 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

............................................................


Web Multimedia Flash Animation CS6  เนื้อหาเข้มข้นของจริง! 
สร้างชิ้นงาน Animation ได้หลากหลาย!!

ปรับใช้กับหน้าเว็บเพจ หรือสร้างเว็บไซด์ รวมถึง
สามารถสร้างสื่อการสอน CAI ด้วย Flash ได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

นำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างเข้าใจ รู้จริง! 
เพิ่มคำสั่งในการส่งข้อมูล ไปยังเว็บเพจ หรือ PHP ได้! ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น !!!


..........................................

ดูตัวอย่าง MV ผลงาน โปรเจ็ตต์ผู้เรียน  :

 

รายละเอียดการอบรม : ( 24 ชั่วโมงเต็ม )

 

ชั่วโมงที่ 1 - 12

 • ทดลองใช้เครื่องมือใน Tool Box และ Panel ทดลองวาดลายเส้นกราฟฟิก
 • รู้หลักในการสร้างตัวละคร Animation ที่มีการเคลื่อนไหวในตำแหน่งต่างๆกัน
 • หลักการและความเข้าใจใน Timeline  เพื่อควบคุมเวลา และ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละฉากของภาพยนตร์
 • สร้างตัวอักษรและเปลี่ยนแปลงค่าที่เกี่ยวกับตัวอักษร เช่น การสร้างตัวหนังสือแบบขอบฟุ้ง หรือ ตัวหนังสือ 3 มิติ
 • การใส่ กระดูก (Bone) คำสั่งใหม่ใน CS6 เพื่อปรับองศาในแต่จะจุดของภาพได้อย่างง่าย
 • การใช้คำสั่ง Motion Tween เพื่อการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ ขนาดของวัตถุ และการหมุน
 • คำสั่ง effect ต่างๆ เช่น Alpha, Brightness เพื่อปรับการ Fade in Fade out ของภาพเคลื่อนไหว
 • สร้างให้ภาพ หรือตัวหนังสือ สามารถวิ่งตามเส้นทางที่เรากำหนดด้วยคำสั่ง Motion Guide
 • เปลี่ยนรูปทรงของภาพในรูปแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Shape Tween
 • สร้างภาพเคลื่อนไหวให้เหมือนมีแสง Spot Light วิ่งส่องที่ตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง Mask
 • ทดลองใช้ Actionscript เพื่อการควบคุมการทำงานของ Movie Clip ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ทดลองสร้าง Interactive Movie เพื่อสร้างงาน Web page หรือ Presentation และการตรวจสอบผลงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆสร้างการ Link เชื่อมแต่ละหน้า Web Page หรือ presentation ด้วย Timeline Control
 • ทดลองใช้คำสั่ง convert to symbol เพื่อแปลงภาพให้เป็น symbol ในสถานะต่าง ๆ  
 • การนำภาพบิตแมพ เข้ามาใช้ในโปรแกรม พร้อมทั้งสามารถแปลงภาพบิตแมพ มาใช้จัดการ Animaition ได้
 • เข้าใจลักษณะการทำงานของ Symbol รูปแบบ Graphic, Movieclip และ Button
 • สร้างปุ่มให้กดบน Web หรือ presentation ในรูปแบบต่างๆ ในสถานะ Up,Over, Down และ Hit
 • ทดลองใช้คำสั่ง Actions เพื่อใช้ในการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว เช่นการสั่งให้ Play, Start, Stop , Go to หรือ Pause
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Event ในการกดปุ่ม เช่น คำสั่ง on roll over, on key press, on press เพื่อนำไปทำปุ่มให้กดบน web ชนิดต่างๆ
 • การเลือกใช้ชุดรูปแบบ Tween ต่างๆ แบบอัตโนมัติ : คำสั่งใหม่ใน Flash CS6

ชั่วโมงที่ 13 - 24

 • สร้างปุ่มกดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( Button + Movie Clip )
 • Action : FS Command เพื่อสั่งให้ Game หรือ Presentation เล่นแบบ Full screen หรือ สามารถสั่งให้ปิดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • สร้างกระดานข่าว ที่มีลักษณะเป็น Scroll bar ที่สามารถให้ User กดลูกศร ชี้ขึ้นหรือ ลงเพื่ออ่านข่าวได้อย่างอิสระ
 • คำสั่ง Start Drag และ Drag & Drop สำหรับใช้เมาส์ คลิกเลือกออฟเจ็กต์ และสามารถลากไป-มา ได้
 • สร้างปุ่มกดแบบ Pop-Up Menu ที่สามารถนำ Mouse ไปวางและมี Menu ย่อยๆ ให้ยื่นออกมาและสามารถกดได้ พร้อมทั้งสามารถลาก menu ให้เคลื่อนที่ได้
 • ทดลองสร้างปุ่มที่มีเสียงต่างๆ เพื่อสร้างปุ่มที่ใช้บน web อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ทดลองใส่เสียงให้กับงาน presentation และ Flash webpage
 • ควบคุมเสียงในรูปแบบต่างๆด้วย Actionscript , การเล่นเพลง เปิด-ปิด
 • การใส่ ไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ ลงในงาน flash พร้อมทั้งวิธีการแปลงไฟล์ภาพยนตร์เป็นฟอร์แมต .flv
 • Action Script : Load Movie เพื่อแยก movie ออกเป็นส่วนๆ ActionScript : Get URL
 • คำสั่งในการตรวจสอบ Login และ Password อย่างง่ายๆ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาหลักต่อไป
 • สร้างเกมตอบคำถามนับคะแนนแบบสุ่มได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแบบทดสอบในสื่อการเรียนการสอน
 • การ Export Movie และ Sound ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างเว็บเพจ
 • การใส่สคริปต์ Loading
 • เรียนรู้คำสั่งแบบมีเงือนไข( IF ) เพื่อต่อยอดไปสร้าง เกมส์ได้หลายหลายรูปแบบ
 • สร้าง Game ยิงเป้าแบบนับคะแนนอย่างง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง Movie Clip ร่วมกับ Mask 
 • ทดลองผสมคำสั่งในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่เรียนมา เพื่อสร้างภาพยนตร์ประกอบบน Web Site อย่าง สมบูรณ์ แบบ

 

 

 
 

**พิเศษ :  -   เรียนรู้ ActionScript คำสั่งในการ Random ค่าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับคำสั่งแบบมีเงื่อนไข ( IF ) 
                      สามารถสร้างเกมส์หรือสื่อการสอนตอบโต้กับผู้ใช้ ( Interactive ) ที่นำไปต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด..
                  -   เรียนรู้คำสั่ง การติดต่อกับภาษา PHP คำสั่งในการส่งข้อมูลไปหน้าเว็บเพจทั่วๆไป เพื่อต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยง
                      ไปยังฐานข้อมูล รวมไปถึงสามารถสร้างฟอร์มให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล พร้อมสั่งงาน ด้วย ActionScript ส่งข้อมูล 
                      e-mail ไปยัง MailBox จากโปรแกรม Flash ได้ ที่นี่ที่เดียว..ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Graphic & Web Design]
G : Web Design with PhotoShop and DreamWeaver CC 201524 ชั่วโมง/ 4675 บาท
G2: Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools24 ชั่วโมง/ 7500 บาท
G3: Build Website Using Joomla CMS12 ชั่วโมง/ 5900 บาท
G4: Responsive Web Design Using Bootstrap 312 ชั่วโมง/ 4900 บาท
L : Graphic Designing with Photoshop and illustrator CC 2015/201724 ชั่วโมง/ 4675 บาท
L2: ฺBasic InDesign CC for Magazine12 ชั่วโมง/ 4675 บาท
L3 : Premiere Pro and After Effect Video Editing18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
T : Authorware 7.0 - Professional Media Presentation24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
T2 : Adobe Captivate CS618 ชั่วโมง/ 5900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )