Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  L2 : "Basic Indesign CC for Magazine"

     Adobe InDesign CC เป็นโปรแกรมที่สำคัญของนักออกแบบ เพราะสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ และงานในระบบ Digital Publishing เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง ซึ่งในเวอร์ชั่นใหม่นี้ จะให้ช่วยนักออกแบบได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น เรียนรู้แนวคิดตลอดจนถึงกระบวนการทำงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่นๆด้วย  
 

( 12 ชั่วโมงเต็มเพียง 5,500 บาท )  พิเศษ ลด 15% เหลือเพียง 4,675 บาท จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.58 นี้

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

 

รายละเอียดการอบรม :

 
วันที่ 1 : คุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม
 
 • รู้จักกับงาน Graphic Design และส่วนประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe InDesign CS6
 • ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม Adobe InDesign CS6
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับโปรแกรม Adobe InDesign CS6
 • ระบบการผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ หลักการใช้สีและข้อควรระวัง
 • Interface ของโปรแกรม InDesign CS6 ได้แก่ Menu Bar, Toolbox, Using Panel, Control Panel, Placing Text in Frame, Navigating, Application Bar, Customizing You Workspace และ Saving Your Work
 • การกำหนดค่า Preferences ได้แก่ Color Settings และ Units & Increments
 • การใช้ Grids & Guides และ Zero point
 • ทดสอบการใช้ Toolbox ต่าง ๆ และรู้จักการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือร่วมกัน
 • Movement and Navigation
 • Objects and Group
 • Path and Pen
 • Typography and Text
 • Place and Images
 • ทำความเข้าใจกับการตั้งค่าขนาดหน้างานของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท ได้แก่ Document Presets, Document Layout Columns, Master Pages, Template, Layer
 • การสร้างรูปแบบของวัตถุ ตัวอักษรและข้อความ ได้แก่ Object & Text, Type, Character & Paragraphs, Text Frame Options, Text Wrap และ New Color Swatches
 • การใช้งานภาษาไทยกับ Adobe InDesign CS6
 
วันที่ 2 : การตั้งค่า และการสร้างรูปแบบของงานสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
 • เรียนรู้การออกแบบ Master ของเอกสาร
 • การออกแบบ Template ของเอกสาร
 • การใช้งานรูปภาพและ Graphic จาก Photoshop และ Illustrator ร่วมกับ Indesign
 • เรียนรู้การออกแบบปกนิตยสารตามรูปแบบการเย็บเล่มแบบไสกาว และแบบกี่
 • การออกแบบหน้าสารบัญ (Table of Contents)
 • การตรวจสอบไฟล์งานให้เรียบร้อย ในส่วนของ Fonts, Text, Links และการใช้งานสี
 • การรวบรวมไฟล์งานและการจัดเตรียมงานทั้งหมดก่อนส่งพิมพ์
 • การ Export Print & PDF และการ Package ไฟล์
 • การประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น
 • การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้พื้นฐาน คำสั่งในการออกแบบนิตยสารออนไลน์

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Graphic & Web Design]
G : Web Design with PhotoShop and DreamWeaver CC 201524 ชั่วโมง/ 4675 บาท
G2: Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools24 ชั่วโมง/ 7500 บาท
G3: Build Website Using Joomla CMS12 ชั่วโมง/ 5900 บาท
G4: Responsive Web Design Using Bootstrap 312 ชั่วโมง/ 4900 บาท
L : Graphic Designing with Photoshop and illustrator CC 2015/201724 ชั่วโมง/ 4675 บาท
L3 : Premiere Pro and After Effect Video Editing18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
S: Flash CS6 for Web Animation and Multimedia24 ชั่วโมง/ 5500 บาท
T : Authorware 7.0 - Professional Media Presentation24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
T2 : Adobe Captivate CS618 ชั่วโมง/ 5900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )