Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  H2 : "Advanced PHP for Professionals"

 
      หลักสูตรต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย PHP สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาภาษา PHP มาแล้วพอสมควร โดยในหลักสูตรท่านจะสามารถสร้าง Photo Gallery, คำสั่งในการย่อไฟล์รูปภาพ พร้อมใส่พื้นหลัง , สร้างระบบ CMS (Content Management System) ด้วย RichText, สร้างระบบป้องกันข้อมูลด้วยรูปภาพยืนยัน (CAPTCHA), นำเสนอข่าวสารด้วย RSS, พร้อมทั้งใส่ลูกเล่นต่างๆให้เว็บไซต์อีกมากมาย


(32 ชั่วโมงเต็ม 7,900 บาท)
 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :
 

การอัปโหลดไฟล์รูปภาพ พร้อมการย่ออัตโนมัติ (Image Resize)

 • คำสั่งการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสารขึ้นเซริฟเวอร์
 • คำสั่งจัดการรูปภาพ ย่อภาพ ขยายภาพ โดยกำหนดขนาดได้เองได้
   เช่น imagescopyresized(), getimagesize(), Imagecreatefromjpeg(), imagecreatefromgif(), imagedestroy()
 • ใส่สีพื้นหลังให้กับรูปภาพได้ตามต้องการ
 • Workshop : สร้างโปรแกรมที่มีการย่อรูปอัตโนมัติ


การใช้งานเครื่องมือ RichText ในการจัดการข้อมูล

 • ออกแบบฐานข้อมูลระบบข่าวสาร และใช้ RichText ในการจัดการเนื้อหา เช่น ใส่สี กำหนดขนาดอักษร
 • การใช้ Rich-Text เพื่อให้ผู้ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล
 • การป้องกันการใส่ตัวอักษรพิเศษ เช่น Single quote (‘), Double (“) เป็นต้น
 • Workshop: ระบบข่าวสารเว็บไซต์


ติดตั้งระบบ CAPTCHA ให้กับเว็บไซต์

 • เรียนรู้คำสั่ง G2D Library
 • ทำภาพเพื่อยืนยันรหัสสำหรับการลงทะเบียน (ระบบป้องกัน Spam)
 • Workshop : ติดตั้งระบบ รหัสยืนยันให้กับเว็บบอร์ด หรือระบบบันทึกข้อมูล


การทำงานกับไฟล์ (File Management)

 • การเปิดไฟล์เอกสาร (txt), และการอ่านข้อมูลจากไฟล์
 • การเขียนข้อมูลลงไฟล์
 • การทำงานกับข้อความ (String Function)
 • เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ในการจัดการกับข้อความ เช่น ereg()
 • str_replace(), ereg_replace(), sub_str(), strlen()
 • Workshop : ระบบกรอกคำหยาบ


ระบบเว็บบอร์ดแบบแบ่งกลุ่มบทความ

 • สามารถอนุมัติ หรือไม่อนุมัติข้อความในเว็บบอร์ดได้
 • ระบบแจ้งลบข้อความในเว็บบอร์ด
 • ใส่ Emotion น่ารัก ๆ ให้กับข้อความในเว็บบอร์ด
 • จัดการข้อมูลหลายตัวด้วย Checkbox
 • Workshop : ระบบเว็บบอร์ดหลายกลุ่ม


การใช้งานคำสั่งส่งเมล์

 • คำสั่งสคริปต์ส่งเมล์แบบพื้นฐาน มีการกำหนด CC, BCC
 • คำสั่งสคริปต์ส่งเมล์แบบ HTML เพิ่มความน่าสนใจให้กับเมล์ที่ได้รับ


การใช้งาน RSS

 • การดึงข่าวสารจากเว็บอื่นมาแสดงในเว็บไซต์ในรูปแบบ RSS
 • เทคนิคการใส่คำสั่งต่างๆจากเว็บไซต์อื่นๆ


การใส่คำสั่งสคริปต์ลูกเล่นต่างๆ

 • การใส่ไฟล์วีดีโอจากเว็บอื่น เช่น YouTube, PhotoBucket
 • การใส่ไฟล์เพลง
 • การใส่ไฟล์ Flash
 • การใช้งาน Counter ฟรี
 • การใส่ตัวนับ User Online
 • ใส่โค้ดปฏิทิน และนาฬิกาแบบต่างๆ ให้เว็บไซต์
 • การใส่โค้ดค้นหาของ Google.com

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )