Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  M : Visual Basic 6.0 and Microsoft Access 2007 Programming

ลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 6.0 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นบษนซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย
 


พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

- พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Internet
- ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆ มาก่อน

( 32 ชั่วโมงเต็มเพียง 8,900 บาท )

 

รายละเอียดการอบรม :

 • รู้จัก VB และความเป็นมาของภาษา Basic, ความสามารถของ VB เวอร์ชั่นต่างๆ
 • การติดตั้ง VB, ความสามารถในการทำงานแบบ Visualize และ OOP
 • การทำงานของโปรแกรมแบบ Interpreter และ Complier
 • รู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม เช่น Form, Toolbox, Toolbar, Project Explorer, Properties Form Layout, การปิดและการเรียกขึ้นมาใช้งาน
 • ตั้งค่าโปรแกรมให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน , การปรับค่าตัวอักษรในการแสดงผล
 • ส่วนประกอบของ Object, ความหมายของ Data และ Method
 • การสร้างอินเตอร์เฟซ โดยมีฟอร์มเป็นอ๊อบเจคพื้นฐาน , วางตัว control สำหรับการติดต่อกับผู้ใช้
 • ตั้งค่าคุณสมบัติ , กำหนดพฤติกรรมและการทำงานให้กับอ๊อบเจคต่างๆ
 • การเขียนคำสั่ง เป็นการควบคุมการประมวลผลผ่าน procedure ที่กำหนด
 • Form Modules (.frm), กำหนดค่าคุณสมบัติ และเก็บระดับการประกาศค่าระดับฟอร์มของค่าคงที่ ,     ตัวแปร และ procedure ภายนอก , event procedure และ procedure ทั่วไป
 • กลุ่มคำสั่งเงื่อนไขต่างๆ เช่น If…Then…Else, For…Next, Do While… Loop เป็นต้น
 • Class Modules (.cls), สร้างอ๊อบเจคของผู้พัฒนาโปรแกรมรวมถึงคำสั่ง เมธอด และคุณสมบัติ
 • ตัวแปร Global และ Local, การใช้งาน Method และ Event
 • Standard Modules (.bas) เก็บการประกาศค่า public และระดับโมดูล ของค่าคงที่ประเภทตัวแปร Procedure ภายนอก และ Public Procedure
 • Resource File (.res), สามารถเก็บข้อความที่ติดต่อกับผู้ใช้ และไฟล์บิตแม็ปใน resource file
 • ActiveX Documents (.dob), สามารถสร้าง ActiveX document
 • User Control และ Property Page Modules โดย user control (.ctl)
 • Components, ActiveX Control (.ocx), ActiveX Designer, Insertable Objects
 • การเข้าถึงฐานข้อมูล OBDC, DAO, RDO, OLEDB, ADO
 • ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Access และ SQL, การใช้งานไลบารี่ต่างๆ
 • การจัดสร้าง ทำตาราง และรายงานต่างๆ รวมทั้ง Layout เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
 • การสร้างโปรแกรมคำนวณภาษี , คำนวนเงินเดือนพนักงาน , เครื่องคิดเลข

 Workshop  สร้างระบบสมาชิก และ ระบบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )