Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  H : "PHP & MySQL Database Web Programming"
 

     ภาษา PHP สามารถนำมาสร้างเป็น Web Application ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับได้ว่าเป็น Server Side Programming ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Windows, UNIX, Linux แบบไม่สังกัดพรรคหรือแบบ Freelance จริงๆเพราะมีโครงสร้างของภาษาที่ง่าย หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP โปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูล MySQL สอนอย่างมีระบบ ตั้งแต่การปูพื้นฐานเรียนรู้การทำงานและโครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL, การใช้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงการทำการใช้งานในระดับสูง พร้อมการฝึกฝนจากของจริงด้วย สำหรับผู้ต้องการสร้าง Web Programming อย่างเต็มรูปแบบ ท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง Web Site ที่ประกอบด้วย Web Board, Chat Room, Search Engine, Guest Book, ระบบสมัครสมาชิก

( 32 ชั่วโมงเต็มเพียง 7,500 บาท )

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

 

รายละเอียดการอบรม :


ชั่วโมงที่ 1 – 6 : พื้นฐาน PHP

 • ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting Language
 • เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP
 • องค์ประกอบต่างๆในการตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องที่เป็น Server
 • รูปแบบของคำสั่ง PHP เช่น Short Style, XML Style, Script Style และ ASP Style.ฝึกฝนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP รวมถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของภาษา PHP

ชั่วโมงที่ 7 -11 : การเขียน Web Application

 • หลักการทำงานของ PHP, เรียนรู้รูปแบบการใช้คำสั่งการวนลูป
 • การกำหนดตัวแปรใน PHP, ชนิดของตัวแปรใน PHP, Function และสร้าง Function ขึ้นมาใช้งานเอง
 • เรียนรู้ถึงการทำงานของ Web Application ใช้ภาษา PHP มาเขียน Web Application รวมกับ MySQL โดยละเอียด
 • การใช้คำสั่งต่างๆ เช่น Function, If-Else statement, Echo etc. อย่างละเอียด

ชั่วโมงที่ 12 - 17 : MySQL

 • เริ่มต้องรู้จักกับ SQL, เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและการทำงาน รวมทั้งการจัดการ MySQL
 • การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบ Database-Driven Web pages
 • การดาวน์โหลด และ ติดตั้งโปรแกรมสำหรับ ฝั่ง Server เช่น Apache Server, Personal Web Server และ PHP4 อย่างเป็นขั้นตอน

ชั่วโมงที่ 18 - 32 : MySQL II

 • เรียนถึงการเขียนภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ทั้งการอ่านข้อมูล เพิ่มข้อมูล, Update ข้อมูลและ การลบข้อมูล Edit Source Code แก้ไข Source Code ทั้งในภาษา HTML และภาษา C# ทั้งฝั่ง Server และฝั่ง Related Clients, รวมทั้งการ Edit ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ
 • โปรแกรม Counter แบบเก็บข้อมูลลงไฟล์ , แบบเก็บข้อมูลลง Database , แบบใช้รูปภาพ Graphic
 • การเขียน Web Application เช่น Guest Book การส่งเมล์ รวมถึง Shopping Cart ฯลฯ


สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
          ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การทำงานของภาษา PHP และ การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล My SQL จนสามารถสร้าง Web Site ที่มีทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างระบบหลังบ้าน (Login System) ได้ด้วยตนเอง เช่น ระบบสมาชิก (Member Login), ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้า, จัดการข้อมูลพนักงาน,  Web Board, Searching Data  ซึ่งเป็นง Web Applications อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในงานจริงได้ทันทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อต่อยอดไปยังระดับสูงต่อไปได้

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )